Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tytsjerksteradiel

Permanente bewoning van recreatiewoningen en verblijven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTytsjerksteradiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPermanente bewoning van recreatiewoningen en verblijven
CiteertitelPermanente bewoning van recreatiewoningen en verblijven
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagePermanente bewoning van recreatiewoningen en verblijven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Beleid wordt in een pdf-document aangeboden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009Onbekend

09-12-2008

Onbekend

beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Permanente bewoning van recreatiewoningen en verblijven

 

 

PDF-document van de notitie Permanente bewoning recreatiewoningen en verblijven