Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Beleidsregel Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden
CiteertitelBeleidsregel Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Door deze beleidsregel is er nu een wettelijke grondslag voor de betreffende subsidie. Tevens gaat het om formalisering van bestaande praktijk.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

AWB, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-2011Nieuwe regeling

27-09-2011

Udens Weekblad 09-11-2011

College 27-09-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderverordening verstrekking subsidies gemeente Uden 2008 en de Algemene beleidsregel subsidieverstrekkingen 2008;

b e s l u i t

vast te stellen de

Beleidsregel Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden

Artikel 1. Instelling

Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (S.B.B.U.) kan worden gesubsidieerd op grond van deze beleidsregel.

Artikel 2. Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 25.000,- per jaar.

Artikel 3. Doel

 • -

  Het vergroten van de concurrentiekracht van de participerende bedrijven en het bevorderen van de economische groei;

 • -

  Collectieve inkoop, verbeterde werkgelegenheid, teruggedrongen milieukosten en een efficiënter gebruik en beheer van het bedrijventerrein.

  Artikel 4. Uitgangspunten

  Subsidie wordt beschikbaar gesteld voor activiteiten die bijdragen aan het gemeentelijk beleid, zoals geformuleerd in artikel 3. De S.B.B.U. komt, door activiteiten te verrichten die passen binnen dit beleid, voor deze subsidie in aanmerking, indien activiteitenplan en begroting hierin voorzien.

  Artikel 5. Inwerkingtreding

  Deze beleidsregel treedt in werking één dag na de dag van bekendmaking.

  Artikel 6. Citeertitel

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel S.B.B.U.

  Uden, 27 september 2011

  Burgemeester en wethouders van Uden

  mr. J.M. Smarius drs. H.A.G. Hellegers

  secretaris burgemeester