Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Beleidsregel acceptatie van deskundigen voor het keuren van mestbassins inclusief afdekking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel acceptatie van deskundigen voor het keuren van mestbassins inclusief afdekking
CiteertitelBeleidsregel Acceptatie van deskundigen voor het keuren van mestbassins inclusief afdekking
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit mestbassins milieubeheer, artikel 1.5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2008nieuwe regeling

23-09-2008

Infopagina 8-10-08

College 24-9-08

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel acceptatie van deskundigen voor het keuren van mestbassins inclusief afdekking

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

gelet op voorschrift 1.5 van het Besluit mestbassins milieubeheer en artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

de door KIWA gecertificeerde bedrijven op basis van BRL 2344 in ieder geval accepteren als deskundige voor het beoordelen van een nieuwe referentieperiode voor mestbassins en de afdekking van mestbassins.

Uden, 24 september 2008

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris de burgemeester