Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Bijdrageregeling voor het stimuleren van bezoeken aan Lippstadt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijdrageregeling voor het stimuleren van bezoeken aan Lippstadt
CiteertitelBijdrageregeling voor het stimuleren van bezoeken aan Lippstadt
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij actualisatie krijgt deze regeling de standaardvorm. Naam regeling bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2001Nieuwe regeling

01-05-2001

Infopagina 06-06-2001

College, 01-05-2001

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijdrageregeling voor het stimuleren van bezoeken aan Lippstadt

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Tussen Uden en Lippstadt bestaan sinds 1971 vriendschappelijke betrekkingen. Op 29 maart 1990 is een regeling ingevoerd die erop is gericht de contacten met Lippstadt te bevorderen door het verlenen van een financiële bijdrage in de reiskosten. De hoogte van de bijdrage is per 1 januari 2001 met 50% verhoogd. De criteria 1 t/m 5 waren al van toepassing. Criterium 6 is er aan toegevoegd en met ingang van 1 juli 2001 van toepassing.

 • 1.

  Een bijdrage is uitsluitend mogelijk voor bezoeken aan Lippstadt in school-, verenigings- of groepsverband. Een bijdrage voor ontvangsten van bezoekers uit Lippstadt is niet mogelijk.

 • 2.

  Voor volwassenen wordt een bijdrage gegeven in de reiskosten naar Lippstadt van € 7,00 per persoon met een maximum van € 175,00 per school, groep of vereniging.

 • 3.

  Voor jeugdigen tot 18 jaar is de bijdrage € 14,00 per persoon met een maximum van € 350,00 per school, groep of vereniging.

 • 4.

  De kosten moeten worden gestaafd aan de hand van nota’s en andere bewijsstukken. Bij jeugdigen dient ook een overzicht van de deelnemers met hun geboortedatum te worden overlegd.

 • 5.

  Verzoeken om bijdragen kunnen worden gehonoreerd zolang op de begroting, voldoende daarvoor gereserveerde middelen voor handen zijn.

 • 6.

  Groepen, scholen of verenigingen die uit andere bronnen overheidssubsidies ontvangen, komen niet in aanmerking voor een gemeentelijke ondersteuning.

Verzoeken om een bijdrage moeten altijd voorafgaand aan het bezoek worden ingediend bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 83, 5400 AB Uden.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Uden op 1 mei 2005.