Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Beleidsregel Stedelijke Ontwikkeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Stedelijke Ontwikkeling
CiteertitelBeleidsregel Stedelijke Ontwikkeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De onderdelen incidentele subsidie vervallen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

AWB

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2014wijziging: deel van de regeling vervalt

16-12-2014

Gemeenteblad 22-12-2014, 72

16 december 2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Stedelijke Ontwikkeling

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

overwegende dat de Beleidsregel Stedelijke Ontwikkeling, vastgesteld bij besluit van 27 september 2011, is geëvalueerd;

dat handhaving van de in deze beleidsregel opgenomen incidentele subsidies niet langer wenselijk wordt geacht;’

dat het onderdeel gevelsubsidie al is ingetrokken;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Uden 2012;

b e s l u i t

de volgende incidentele subsidies van de voornoemde beleidsregel in te trekken: duurzaamheid-subsidie, subsidie sloop overtollige bebouwing, impulssubsidie en oprichtingssubsidie.

Dit besluit treedt in werking een dag na de dag van bekendmaking.

Uden, 16 december 2014

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris de burgemeester

mr. J.M. Smarius drs. H.A.G. Hellegers