Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Nota Grondbeleid 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Grondbeleid 2017
CiteertitelNota Grondbeleid 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit beleid vervangt per 1-1-2017 de Nota Grondbeleid Uden/Veghel van 2006, de Aanvulling Nota Grondbeleid van 2009 en het Actieplan Gebiedsontwikkeling van 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening / Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad 28-12-2016

8-11-2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Grondbeleid 2017

 

 

Nota Grondbeleid 2017

 

Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt bekend, dat de gemeenteraad op 15 december 2016 heeft besloten om de Nota Grondbeleid 2017, vast te stellen.

 

Nota Grondbeleid 2017

In de Nota Grondbeleid 2017 heeft de gemeente Uden op hoofdlijnen het beleid ten aanzien van het door haar te voeren grondbeleid vastgelegd.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van de raad tot vaststelling van de Nota Grondbeleid 2017, treedt in werking op 1 januari 2017 en vervangt per diezelfde datum de Nota Grondbeleid Uden en Veghel van 2006, de Aanvulling Nota Grondbeleid van 2009 en het Actieplan Gebiedsontwikkeling van 2011.

 

Inzien

De Nota Grondbeleid 2017 ligt met ingang van maandag 2 januari 2017, tijdens de openingstijden ter inzage bij de centrale balie van de dienst Publiekszaken op het Gemeentehuis, Markt 145.

De Nota Grondbeleid 2017 is daarnaast digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website.

Tegen het besluit tot vaststelling van de Nota Grondbeleid 2017 staat geen bezwaar of beroep open omdat daaruit geen directe rechten of plichten voortvloeien.

 

Nota Grondbeleid

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelende ambtenaar, bereikbaar op telefoonnummer 14 0413.

 

Uden, 28 december 2016