Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Besluit gesubsidieerde instellingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit gesubsidieerde instellingen
CiteertitelBesluit gesubsidieerde instellingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Uden 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2017Nieuwe regeling

18-04-2017

gmb-2017-67411

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit gesubsidieerde instellingen

 

 

Gesubsidieerde instellingen

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

overwegende dat het voor de uitvoering van de gemeentelijke subsidieregelingen wenselijk is instellingen aan te wijzen waarvoor extra subsidievoorwaarden, -verplichtingen en/of –eisen kunnen gelden.

gelet op de Algemene subsidieverordening Uden 2012.

besluit

de volgende gesubsidieerde instellingen aan te wijzen:

 • Stichting Muzerijk

 • GGD Hart voor Brabant

 • Stichting Alzheimer Nederland, afdeling Oss-Uden-Veghel

 • Stichting MEE Noordoost Brabant

 • Stichting Uden Promotie

 • Slachtofferhulp Nederland

 • Stichting PIB (plezier in bewegen)

 • Stichting Het Noordbrabants Landschap

 • Stichting Lokale Omroep Veghel-Uden

 • KIEM Onderwijs en Opvang

 • Kiobra

 • Stichting Peuterspeelzaal Odiliapeel

 • Stichting Peuterspeelzaal Volkel

 • Stichting Udense Peuterspeelzalen

 • Stichting Peuterspeelzaal Vrije School Uden

 • Stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken

 • HTME BV

 • Stichting Museum voor Religieuze Kunst

 • Stichting Kunst&Co

 • Stichting Compass Uden

 • Stichting Natuurcentrum de Maashorst

 • Stichting VVV Noordoost Brabant

 • ONS welzijn

 • Stichting Door en Voor

 • Stichting Blink Praktische Thuishulp Brabant Noordoost

 • Stichting Brabant Zorg

 • Stichting Vluchtelingenwerk WOBB, locatie Uden

 • Stichting Theaterspoor

 • Stichting Sportservice Noord-Brabant

 • Stichting Kinderboerderij Uden

Uden, 

18 april 2017

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

Mr. J.M. Smarius

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers