Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Tarievenregeling afvalinzameling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarievenregeling afvalinzameling
CiteertitelTarievenregeling afvalinzameling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpTarievenregeling afvalinzameling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2017Nieuwe regeling

17-10-2017

gmb-2017-196087

17.137087

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarievenregeling afvalinzameling

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

 

gelet op het Burgerlijk Wetboek;

besluit(en)

 

vast te stellen de

 

Tarievenregeling afvalinzameling

Artikel 1 Tarieven

Tarieven huishoudens

a.

Een tweede restafvalcontainer 140 liter bij huishoudens van 6 of meer personen per jaar

€ 44,20

b.

Een tweede restafvalcontainer 140 liter bij met medische indicatie, per jaar

Gratis

c.

Een tweede gft+e container 240 liter, per jaar

€ 188,49

d.

Een tweede gft+e container 140 liter, per jaar

€ 116,23

e.

Een tweede gft+e container 25 liter, per jaar

€ 32,17

f.

PBD zakken

gratis

g.

Het op afroep ophalen van grof huishoudelijk afval, per bigbag

€ 53,90

h.

Het omwisselen van grootte papier- of gft+e container, per omwisseling

€ 35,80

i.

Een nieuwe toegangspas voor de ondergrondse container bij schuldvraag* per stuk

€ 21,49

j.

Een nieuwe container bij schuldvraag*, per stuk:

 

 

120 liter restafvalcontainer

€ 37,29

 

140 liter restafvalcontainer

€ 38,29

 

25 liter gft+e container

€ 25,11

 

140 liter gft+e container

€ 38,29

 

240 liter gft+e container

€ 43,04

 

140 liter papiercontainer

€ 38,29

 

240 liter papiercontainer

€ 43,04

 

 

 

*Schuldvraag zoals diefstal, schade door eigen toedoen of slecht beheer.

 

Tarieven bedrijven

a.

Een restafvalcontainer 140 liter (maximaal twee stuks) per container en per kalenderjaar

€ 54,06

b.

Een gft+e container 240 liter (maximaal twee gft+e containers) per container en per kalenderjaar

€ 210,72

c.

Een gft+e container, 240 liter bij aantoonbare educatieve doeleinden, per container en per kalenderjaar

€ 52,68

d.

Restafval aanbieden in ondergrondse restafvalcontainers, 110 vuilniszakken (max 60 liter), per kalenderjaar

€ 374,83

e

Extra aanbiedingen restafval in de ondergrondse restafvalcontainer, per aanbieding

€ 3,41

Tarieven milieustraat

Het aanbieden van afval bij de milieustraat, per 0,25 m3

a.

Asbest of asbestlijkend tot 2 m2, elektr(on)ische apparatuur, frituurvet, glas, KCA, luiers/incontinentiemateriaal, metalen, papier en karton, PBD, personenwagenbanden zonder velg, textiel, toners/cartridges, tuinafval, vlakglas

Gratis

b.

Asbest of asbestlijkend (max 35 m2), bouw- en sloopafval, dakleer, gips, harde kunststoffen, matrassen, piepschuim/eps, sloophout, tapijtresten

€ 2,50

c.

autobanden met velg en overige banden, schone grond, geïmpregneerd hout, puin, restafval

€ 5,00

Artikel 2 BTW

De in artikel 1 genoemde tarieven zijn exclusief de eventuele verschuldigde BTW.

Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald onder de naam ‘Tarievenregeling afvalinzameling’ en treedt in werking op 1 december 2017.

Artikel 4 Intrekking oude regeling

Bij de inwerkingtreding van deze regeling wordt de volgende regeling ingetrokken:

  • a.

    Tarievenregeling afvalinzameling, vastgesteld 22 december 2015.

Uden,vastgesteld in de vergadering van 17 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

mr. J.M.Smarius

de burgemeester

drs. H.A.G.Hellegers