Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Subsidieplafond centrumpromotie 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieplafond centrumpromotie 2019
CiteertitelSubsidieplafond centrumpromotie 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVaststellen Subsidieregeling centrumpromotie Uden, inclusief subsidieplafond 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uden/CVDR606571/CVDR606571_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019Nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-8581

D00148419

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafond centrumpromotie 2019

Het College van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Uden 2018 en de Subsidieregeling centrumpromotie Uden

besluit

  • -

    Voor de subsidieperiode 1 april 2019 tot en met 31 december 2019 een subsidieplafond vast te stellen ter hoogte van € 150.000,00 (zegge: honderdvijftigduizend euro) waarbij de verdeelmaatstaf conform artikel 11 van de Subsidieregeling centrumpromotie Uden wordt gehanteerd;

  • -

    ingevolge artikel 7 van de Subsidieregeling centrumpromotie Uden een aanvraagperiode te hanteren van vier weken, ingaande de dag na publicatie van dit besluit.

Krachtens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 83, 5400 AB Uden. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

 

Uden,8 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

drs. D. vanDeurzen

de burgemeester

drs. H.A.G.Hellegers