Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Subsidieplafonds en verdeelmaatstaven 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieplafonds en verdeelmaatstaven 2020
CiteertitelSubsidieplafonds en verdeelmaatstaven 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uden/CVDR606571/CVDR606571_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2019Nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-306896

D00168978

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafonds en verdeelmaatstaven 2020

Het College van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Uden 2018;

besluit

 

voor 2020 de volgende subsidieplafonds en verdeelmaatstaven vast te stellen:

Regeling/Subsidie

Subsidieplafond in euro’s

Evenementenfonds

32.043

 

 

Subsidieregeling gebruik Theater Markant

25.725

 

 

Subsidieregeling Cultuurfonds Uden

47.791

 

 

Subsidieregeling activiteiten voor kinderen van mensen met een laag inkomen

20.000

 

 

Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties – eenmalige subsidies

 

- oprichtingssubsidie

5.243

- impulssubsidie

20.973

 

 

Landschapsbeheer

418

 

 

Slachtofferhulp

12.120

 

 

Subsidieregeling Centrumpromotie Uden

152.250

 

 

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten

 

- restauratie gebouwde monumenten

15.225

- onderhoud groenmonumenten

20.868

Verdeelmaatstaven

Gemeentelijke monumenten:

  • restauratie gebouwde monumenten: subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Bij gelijke indieningsdatum en als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er middelen beschikbaar zijn, wordt subsidie verstrekt overeenkomstig de betreffende bepalingen in de subsidieregeling;

  • onderhoud groenmonumenten: subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Bij gelijke indieningsdatum en als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er middelen beschikbaar zijn, wordt subsidie verstrekt op basis van noodzaak van de te verrichten werkzaamheden, dit ter beoordeling van een deskundige;

Subsidieregeling Centrumpromotie Uden:

subsidie wordt verstrekt overeenkomstig artikel 11 Verdeling van het subsidieplafond.

Overige subsidieregelingen:

subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 

Krachtens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 83, 5400 AB Uden. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

 

Uden,10 december 2019

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

drs. D. vanDeurzen

de burgemeester

drs H.A.G.Hellegers