Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Uden houdende regels omtrent grondprijsbeleid 2020 bouwkavels

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Uden houdende regels omtrent grondprijsbeleid 2020 bouwkavels
CiteertitelGrondprijsbeleid 2020 bouwkavels
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-2020nieuwe regeling

05-03-2020

gmb-2020-124846

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Uden houdende regels omtrent grondprijsbeleid 2020 bouwkavels

De Raad van de gemeente Uden;

 

gelezen het advies van het College van burgemeester en wethouders van 28 januari 2020;

 

Grondprijsbeleid 2020 bouwkavels

 

b e s l u i t

 

  • 1.

    De grondprijzen bouwkavels 2020 zoals opgenomen in bijlage 2 vast te stellen en daarmee aan te sluiten bij het advies van de taxatiecommissie voor grondprijzen 2020.

  • 2.

    Prijsafspraken in lopende reserveringen/opties/overeenkomsten gedurende de looptijd van de gemaakte afspraken te respecteren.

  • 3.

    Het college te mandateren om in voorkomende gevallen met maximaal 25% van de grondprijzen 2020 uit bijlage 2 af te wijken op voorwaarde dat de afwijkende grondprijs marktconform is.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 5 maart 2020

De raad voornoemd

de griffier

drs. M.A.J.R. Hermans

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers

Bijlage

Grondprijsbeleid 2020 vrije sector woningbouw (exclusief BTW)

Basisprijzen per kern:

 

 

Kern

Type woning

Grondprijs 2020 per m2

Uden

Tussenwoning

€ 345,-

Uden

Eindwoning

€ 325,-

Uden

Hoekwoning

€ 305,-

Uden

2^1-kap

€ 310,-

Uden

Vrijstaand klein

€ 320,-**

Uden

Vrijstaand plus*

€ 320,- ***

 

 

 

Volkel

Tussenwoning

€ 280,-

Volkel

Eindwoning

€ 265,-

Volkel

Hoekwoning

€ 275,-

Volkel

2^1-kap

€ 270,-

Volkel

Vrijstaand klein

€ 280,-**

Volkel

Vrijstaand plus*

€ 280,- ***

 

 

 

Odiliapeel

Tussenwoning

€ 240,-

Odiliapeel

Eindwoning

€ 220,-

Odiliapeel

Hoekwoning

€ 240,-

Odiliapeel

2^1-kap

€ 240,-

Odiliapeel

Vrijstaand klein

€ 275,-**

Odiliapeel

Vrijstaand plus*

€ 275,- ***

 

Prijzen per project o.b.v. specifieke ligging plangebied

Plan

Type woning

Grondprijs 2020 per m2

Park Maashorst

Vrijstaand plus *

€ 345,- ***

 

 

 

De Ruiter

2^1-kap

€ 333,-

De Ruiter

Vrijstaand

€ 344,-

Deze prijzen gelden alleen voor de percelen aan de zuidkant van de Verlengde Velmolen en het woongebied in zuidoostelijke punt, voor de overige delen gelden de basisprijzen van kern Uden.

 

Velmolen-Oost

2^1-kap

€ 265,-

Velmolen-Oost

Vrijstaand

€ 294,-

Velmolen-Oost

Vrijstaand park

€ 320,-

Deze prijzen gelden alleen voor de percelen in de Duurzame Wijk (Velmolen Buiten)

 

 

 

Hoevenseweg

Vrijstaand plus*

€ 305,- ***

 

 

 

* Een vrijstaande woning waar de inhoud boven de 750m3 c.q. de footprint van het hoofdgebouw groter mag zijn dan 150m2.

** Voor het woningtype “vrijstaand klein” geldt een staffelkorting van 50% op de vermelde grondprijs voor de m2 boven de 500m2. Vervolgens geldt een korting van 50% extra over de m2 boven de 1.000m2 (dus 75% korting t.o.v. de basisprijs) en eventueel weer 50% extra boven de 1.500m2 (dus 87,5% korting t.o.v. de basisprijs).

*** Voor het woningtype “vrijstaand plus” geldt een staffelkorting van 50% op de vermelde grondprijs voor de m2 boven de 750m2.

Vervolgens geldt een korting van 50% extra over de m2 boven de 1.250m2 (dus 75% korting t.o.v. de basisprijs) en eventueel weer 50% extra boven de 1.750m2 (dus 87,5% korting t.o.v. de basisprijs).

 

 

Grondprijsbeleid 2020 Bedrijfsterrein (exclusief BTW)

Basisprijzen (middels staffel):

 

 

m2

Grondprijs 2020 per m2

 

 

0-2.500m2

€ 165,-

 

 

2.500-5.000m2

€ 150,-

 

 

5.000-7.500m2

€ 140,-

 

 

7.500-10.000m2

€ 130,-

 

 

groter

maatwerk

 

 

 

 

 

 

Prijzen per project o.b.v. specifieke ligging plangebied

 

Plan

Kavel

m2

Grondprijs 2020 per m2

Goorkens

4

7.003m2

€ 142,80

Goorkens

6

2.590m2

€ 150,58

 

Grondprijsbeleid 2020 Maatschappelijk (exclusief BTW)

 

Grondprijs bedraagt € 162,50 per m2 dan wel m2 BVO (welke het meeste m2 omvat)