Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden houdende regels omtrent parkeren (Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden houdende regels omtrent parkeren (Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen 2020)
CiteertitelAanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageTekening behorende bij Aanwijzingsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen van november 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225 van de Gemeentewet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uden/634891/CVDR634891_1.html
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uden/129039/CVDR129039_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2020nieuwe regeling

16-07-2020

gmb-2020-186886

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden houdende regels omtrent parkeren (Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen 2020)

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

 

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 8 van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen en artikel 2 van de Parkeerverordening,

 

Besluit

 • I.

  vast te stellen de volgende voorschriften.

Artikel 1  

 • a)

  Parkeerapparatuurplaatsen in de zin van artikel 1 sub g. van de Parkeerverordening van de gemeente Uden aan te wijzen:

Centrum Noord

 • De parkeerplaatsen aan beide zijden van de Kerkstraat, gedeelte ter hoogte van de St. Janstraat/Pastoor Spieringstraat tot aan de kruising met de Helenastraat;

 • De parkeerplaatsen aan beide zijden van de St. Janstraat, gedeelte ter hoogte van de Kerkstraat tot aan de Birgittinessenstraat;

 • De parkeerplaatsen aan beide zijden van de St. Janstraat, gedeelte vanaf de kruising met de Birgittinessenstraat tot aan de kruising Helenastraat-Veghelsedijk;

 • Parkeerterrein St. Jansplein;

 • De parkeerplaatsen middenberm Pastoor Spieringsstraat ter hoogte van de Promenade;

 • Parkeerterrein Galerij;

 • De parkeerplaatsen in de parkeergarage Brabantplein voor wat betreft het gedeelte dat bij de gemeente Uden in beheer is;

 • De parkeerplaatsen Pastoor Spieringsstraat ter hoogte van de Bioscoop;

 • Parkeerterrein Burgemeester Buskensstraat;

 • Parkeerterrein Mondriaanplein;

 • Parkeerterrein Neringstraat Oost;

 • De parkeerplaatsen aan de westzijde van de Kastanjeweg ter hoogte van de aldaar gelegen winkels;

 • De parkeerplaatsen aan de noordzijde Markstraat.

Centrum Zuid

 • De parkeerplaatsen aan de zuidzijde Marktstraat;

 • Parkeerterrein Markt;

 • Parkeerterrein St. Jansplein;

 • De parkeerplaatsen aan beide zijden van de Oranjestraat;

 • Parkeerterrein Oranjeplein;

 • De parkeerplaatsen aan de Margrietstraat;

 • De parkeerplaatsen aan beide zijden van de Julianastraat;

 • Parkeerterrein Nieuwe Markt (west) gelegen tussen de wooncomplexen en voor zover in beheer bij de gemeente Uden;

 • Parkeerterrein Nieuwe Markt;

 • b)

  Deze plaatsen worden ter plaatse gemarkeerd met de gebruikelijke borden (BW111)

Artikel 2  

 • a.

  De tijdstippen waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2 sub a. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen mag worden geparkeerd op de plaatsen genoemd in artikel 1 van dit aanwijzingsbesluit vast te stellen op de volgende tijden:

  • Maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 18.00 uur;

  • Vrijdag 9.00 tot 21.00 uur;

  • Zaterdag 9.00 tot 18.00 uur;

  • Koopzondagen van 12.00 tot 17.00 uur;

  • Extra koopavonden van 18.00 tot 21.00 uur.

 • b.

  Bovenstaande tijden gelden niet op de volgende algemeen erkende feestdagen; Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.

Artikel 3  

 • a.

  De parkeerduur op de bovengenoemde plaatsen en tijdstippen is onbeperkt, met uitzondering van de locatie parkeerplaatsen westzijde van de Kastanjeweg ter hoogte van de aldaar gelegen winkels. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur.

 • b.

  De maximale parkeerduur voor de parkeerplaatsen westzijde van de Kastanjeweg ter hoogte van de aldaar gelegen winkels bedraagt maximaal 2 uur.

Artikel 4  

 • a.

  Als vergunninghouderszone met belanghebbendenplaatsen als bedoeld in artikel 1 sub a. van de Parkeerverordening worden aangewezen de hierna genoemde weggedeelten:

   

  Zone Schil Noord

  • Professor Pulserstraat vanaf huisnummer 35 tot aan het fietspad welk leidt naar de Kastanjeweg;

  Zone Schil Zuid

  • Irenestraat;

  • Christinastraat;

  • Parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Wilhelminastraat, Beatrixhof en Willem-Alexanderhof tot aan de Kazernestraat;

  • Parkeerplaatsen aan de noord-oostzijde van de Wilhelminastraat vanaf huisnummer 100 tot aan de rotonde met de Julianastraat (Wilhelminastraat huisnummer 132);

  • Parkeerplaatsen aan de zuid-oostzijde van de Wilhelminastraat voor het complex ‘Zoggelpoort’;

  • Het hofje (parkeerplaatsen) Julianastraat achter de woningen Julianastraat huisnummers 13-17a;

  • Binnenparkeerterrein Biggenstraat ter hoogte van huisnummers 80-158 en 2-78;

  • De parkeerplaatsen op de Botermarkt ter hoogte van de huisnummers 13-57;

  • Burgemeester Thijssenstraat vanaf de Prior van Milstraat tot de bocht na Burgemeester Thijssenstraat nr. 23;

  • Binnenparkeerterrein Kazernestraat 19-109;

  • Het parkeerterrein binnenplein en voorzijde van het appartementencomplex Veilingstraat 18-82;

  • Veghelsedijk ter hoogte van de huisnummers 32-38.

  Zone Drossaard

  • Rentmeestershoef ter hoogte van huisnummers 102-124.

 • b.

  Belanghebbendenplaatsen als bedoeld in artikel 1 sub a. van de Parkeerverordening worden aangewezen de hierna genoemde weggedeelten

  • 8 parkeerplekken ter hoogte van Markt 145 ten behoeve van de Elektrische Deelauto’s Uden Duurzaam Op Weg.

Artikel 5  

 • a.

  Als tijdstippen vast te stellen waarop het parkeren uitsluitend aan vergunninghouders is toegestaan:

  • Maandag t/m donderdag 9.00 tot 18.00 uur

  • Vrijdag 9.00 tot 21.00 uur;

  • Zaterdag 9.00 tot 18.00 uur;

  • Extra koopavonden en betaalde koopzondagen

 • b.

  Voor de vergunninghouderszone met belanghebbendenplaatsen binnenparkeerterrein Kazernestraat 19-109 alsmede het binnenparkeerterrein en voorzijde Veilingstraat 18-82 als tijdstippen vast te stellen waarop het parkeren uitsluitend aan vergunninghouders is toegestaan:

  • Maandag t/m zondag 9.00 tot 21.00 uur

 • c.

  Voor de vergunninghouderszone met belanghebbendenplaatsen Burgemeester Thijssenstraat vanaf de Prior van Milstraat tot de bocht na Burgemeester Thijssenstraat nr. 23 als tijdstippen vast te stellen waarop het parkeren uitsluitend aan vergunninghouders is toegestaan:

  • Maandag t/m zondag 9.00 tot 21.00 uur

 • d.

  Voor de vergunninghouderszone met belanghebbendenplaatsen Veghelsedijk 32-38 als tijdstippen vast te stellen waarop het parkeren uitsluitend aan vergunninghouders is toegestaan:

  • Maandag t/m zondag 9.00 tot 21.00 uur

 • e.

  Voor belanghebbendenplaatsen Elektrische Deelauto’s Uden Duurzaam Op Weg is het parkeren uitsluitend aan Elektrische Deelauto’s Uden Duurzaam Op Weg toegestaan maandag t/m zondag.

Artikel 6  

Door vergunninghouders bewoners en bedrijven in het centrum te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen:

 

Centrum Noord

 • Parkeerterrein St. Jansplein;

 • Parkeerterrein Galerij;

 • De parkeerplaatsen middenberm Pastoor Spieringsstraat ter hoogte van de Promenade

 • Parkeerterrein Burgemeester Buskensstraat;

 • Parkeerterrein Neringstraat Oost;

 • Kerkstraat, gedeelte van de kruising met de St. Annastraat tot aan de kruising met de Helenastraat;

 • Het Petrushof;

 • De Rooijsestraat;

 • Helenastraat, gedeelte gelegen tussen Lieve Vrouweplein en kruising met de Rooijsetraat;

 • De parkeerplaatsen in de parkeergarage Brabantplein voor wat betreft het gedeelte dat bij de gemeente Uden in beheer is.

 • De parkeerplaatsen aan beide zijden van de St. Janstraat, gedeelte vanaf de kruising met de Birgittinessenstraat tot aan de kruising Helenastraat-Veghelsedijk;

Centrum Zuid

 • Parkeerterrein St. Jansplein;

 • De parkeerplaatsen aan beide zijden van de Oranjestraat;

 • De parkeerplaatsen aan de Margrietstraat en het Oranjeplein;

 • De parkeerplaatsen aan de Julianastraat ter hoogte van de huisnummers 17-13 (oneven huisnummers), 4-170 (even huisnummers);

 • Parkeerterrein Nieuwe Markt;

 • Het parkeerterrein Nieuwe Markt (west) gelegen tussen de wooncomplexen en voor zover in beheer bij de gemeente Uden;

Zoals aangegeven op tekening V11-2104 bladnummer 3 (bijlage I bij dit besluit).

Artikel 7  

 • 1.

  Het Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen van november 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020;

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen 2020.

 

16 juli 2020,

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris de burgemeester

Bijlage I