Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening elektronische kennisgeving Uitgeest

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving Uitgeest
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving Uitgeest
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art. 149
 2. Algemene Wet bestuursrecht art. 2:14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2014nieuwe regeling

30-01-2014

Gemeenteblad 24 maart 2014

R2013.0098

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving Uitgeest

Verordening elektronische kennisgeving Uitgeest

 

Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 30 januari 2014, nummer R2013.0098, in werking getreden op 1 februari 2014.

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.

 • 3.

  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

   

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die waarop deze verordening is gepubliceerd.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving Uitgeest.