Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Laborijn houdende regels omtrent individueel keuzebudget Regeling Individueel Keuze Budget (IKB)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Laborijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Laborijn houdende regels omtrent individueel keuzebudget Regeling Individueel Keuze Budget (IKB)
CiteertitelRegeling Individueel Keuze Budget (IKB)
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-201801-01-2017nieuwe regeling

26-02-2016

bgr-2018-345

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Laborijn houdende regels omtrent individueel keuzebudget Regeling Individueel Keuze Budget (IKB)

Inleiding

In het cao-akkoord 2013-2015 was afgesproken om per 1 januari 2016 het individueel keuzebudget (IKB) in te voeren. In verband met de invoering van het nieuwe beloningshoofdstuk 3 CAR-UWO per 1 januari 2016 is landelijk besloten de invoeringsdatum van het IKB te verplaatsen naar 1 januari 2017.

 

Wat is IKB?

Het IKB is een vrij besteedbaar budget in geld voor iedere (ambtelijke) medewerker om keuzes te maken die passen bij levensfase, persoonlijke wensen en persoonlijke doelen.

Het IKB bedraagt 16,3% van het bruto salaris: dat is de optelsom van 6% eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, 1,5% levensloopbijdrage en 0,8% (14,4 uur) bovenwettelijk verlof.

Doel van het IKB is meer keuzevrijheid voor de medewerker, maatwerk op individuele basis en modernisering van de arbeidsvoorwaarden.

 

Het IKB bestaat uit de volgende bronnen:

 • -

  Vakantietoelage

 • -

  Eindejaarsuitkering

 • -

  Levensloopbijdrage

 • -

  14,4 uur  bovenwettelijk verlof (omgerekend in geld)

Het IKB wordt maandelijks opgebouwd. Met de invoering van het IKB vervallen de arbeidsvoorwaarden die de bronnen van het IKB vormen als zelfstandige arbeidsvoorwaarde.

In het kader van de werkkostenregeling (WKR) kunnen ook andere arbeidsvoorwaarden als bronnen worden ingezet.

 

 

Hoe te besteden?

De medewerker krijgt de volgende keuzemogelijkheden voor de besteding van het IKB, de z.g. doelen:

 • -

  Verlof (max. vier maal de aanstellingsduur per week gedurende het kalenderjaar)

 • -

  Extra inkomen door uitbetaling van het IKB

 • -

  Het financieren van een opleiding, indien en voor zover deze niet door de werkgever wordt vergoed en de geldende fiscale regelgeving de besteding van het IKB aan dit doel belastingvrij mogelijk maakt

Een medewerker kan elke maand een keuze maken om het IKB te gebruiken voor een of meerdere doelen. Voorwaarde is dat de keuze kenbaar is gemaakt vóór de 1e van de maand én dat er voldoende  IKB is opgebouwd.

Maakt de medewerker geen keuze, dan wordt het volledige saldo van het IKB in december uitbetaald.

 

 

Lokale bestedingsdoelen

Voor Laborijn zijn de volgende extra bestedingsdoelen toegevoegd:

 • Uitruil vakbondscontributie

 • Uitruil reiskosten woon-werkverkeer

Voor deze extra bestedingsdoelen geldt om praktische redenen dat besteding pas in december kan plaatsvinden. Om van die mogelijkheid gebruik te kunnen maken zal er in december nog voldoende saldo in het IKB aanwezig moeten zijn.

 

* * * * * *