Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Laborijn houdende regels omtrent woon-werkverkeer ambtelijk personeel Regeling woon-werkverkeer ambtelijk personeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Laborijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Laborijn houdende regels omtrent woon-werkverkeer ambtelijk personeel Regeling woon-werkverkeer ambtelijk personeel
CiteertitelRegeling woon-werkverkeer ambtelijk personeel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-201801-01-2018nieuwe regeling

26-02-2016

bgr-2018-346

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Laborijn houdende regels omtrent woon-werkverkeer ambtelijk personeel Regeling woon-werkverkeer ambtelijk personeel

Ingangsdatum 01-01-2018

 

Voor de ambtelijk medewerkers van Laborijn is de hieronder beschreven woon-/ werkverkeerregeling van toepassing.

 

OV-jaarkaart

Om het OV-gebruik te stimuleren kan iedere medewerker aanspraak maken op een door Laborijn verstrekte OV-jaarkaart. De vergoeding woon-/werkverkeer komt hierbij te vervallen. De eigen bijdrage bedraagt:

 

 • € 9,- per maand bij minder dan 5 kilometer enkele reisafstand woon-/werkverkeer.

 • € 13,50 per maand bij 5 tot 10 kilometer enkele reisafstand woon-/werkverkeer.

 • € 18,- per maand bij 10 tot 20 kilometer enkele reisafstand woon-/werkverkeer.

 • € 20, per maand wanneer de enkele reisafstand tussen woning en werkplek 20 kilometer of meer bedraagt.

 

Eigen vervoer

 • a.

  Het maximale aantal kilometers voor woon-/werkverkeer dat vergoed wordt is 100 km enkele reis. Bij een tijdelijke aanstelling geldt gedurende maximaal twee jaar geen maximum.

 • b.

  De vergoeding voor woon-/werkverkeer is vastgesteld op € 0,10 netto per km op basis van de snelste route (ANWB routeplanner). Op jaarbasis 0,10 per km x 214 dagen.

 • c.

  Er is geen sprake van een eigen bijdrage.

 • d.

  Als een medewerker verhuist en het nieuwe woonadres verder verwijderd ligt, dan wordt de vergoeding aangepast op basis van het aantal kilometers tussen de standplaats en het nieuwe woonadres (tot maximaal 100 km).

 

Overige regels m.b.t. vergoeding woon-/werkverkeer:

 • -

  Indien de afstand woon-/werkverkeer ≤ 5 km is vindt geen vergoeding plaats;

 • -

  Stopzetten bij ziekte in overeenstemming met de fiscale regeling.

 • -

  In het kader van de IKB-regeling is in december fiscale uitruil mogelijk.

 • -

  Indien de medewerker de beschikking heeft over een bedrijfsauto bestaat er geen recht op vergoeding woon-werkverkeer