Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Valkenburg aan de Geul, versie 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Valkenburg aan de Geul, versie 2011
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Valkenburg aan de Geul, versie 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

10:3 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Afvalstoffenverordening gemeente Valkenburg aan de Geul

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2011Onbekend

31-05-2011

Heuvelland Aktueel, 8 juni 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Valkenburg aan de Geul, versie 2011

 

 

§ 1. Algemene bepalingen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

overwegende dat de gemeenteraad bij besluit van 25 oktober 2010 de Afvalstoffen-

verordening Valkenburg aan de Geul 2010 heeft vastgesteld;

dat in de betreffende Afvalstoffenverordening bepalingen zijn opgenomen, die het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid geven nadere regels te stellen;

dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is andere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze, waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling kunnen worden aangeboden aan de de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening Valkenburg aan de Geul 2010;

gelet op de betreffende bepalingen van de Afvalstoffenverordening Valkenburg aan de Geul 2010;

gelet op de artikelen 10:3 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t e n :

 • 1.

  in te trekken het “Besluit nadere uitvoeringsregels afvalstoffen Valkenburg aan de Geul 2007”;

 • 2.

  vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Valkenburg aan de Geul, versie 2011.

Artikel 1. In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • 1.

  verordening: Afvalstoffenverordening Valkenburg aan de Geul 2010;

 • 2.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel,

  bijvoorbeeld een afvalzak, minicontainer, of kca-box ten behoeve van één huishouden;

 • 3.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel

  of –plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere

  huishoudens.

§ 2. Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars.

 • 1.

  Als inzameldienst als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de verordening wordt aangewezen

  Van Gansewinkel Nederland B.V., Regio Zuidoost-Nederland voor het wekelijks huis

  aan huis inzamelen van huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval (GFT).

 • 2.

  Als inzamelaar van de navolgende categorieën afvalstoffen (middels haal en/of

  brengvoorziening) op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden

  aangewezen:

  • a.

   groente- fruit- en tuinafval:

   - Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas (brengvoorziening

   op regionaal niveau);

  • b.

   klein chemisch afval inclusief afgewerkte olie:

   • -

    Van Gansewinkel Nederland B.V. Regio Zuidoost-Nederland (inzameling middels chemocar);

   • -

    Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau).

  • c.

   verpakkingsglas:

   • -

    Van Gansewinkel Nederland B.V. Regio Zuidoost-Nederland (ondergrondse verzamelcontainers);

   • -

    Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau).

  • d.

   oud papier en karton:

   • -

    inzamelende verenigingen, te weten:

Woongebied

Inzamelaar

Berg en Geulhem

Harmonie Concordia en CV De Spoetnikkers

Broekhem Noord en Zuid

Stichting Accommodatie Jeugd- en Jongerenwerk

Emmaberg, De Heek en Hekerbeek

Jonkheid Boete de Poort

Houthem, St. Gerlach en Strabeek

Brassband St. Gerlach

Schin op Geul, Oud Valkenburg, Schoonbron en Walem

Vereniging Natuurbehoud Schin op Geul

Sibbe en IJzeren

Sportvereniging Sibbe

Terblijt en Vilt

Sportvereniging Vilt/Harmonie Amicitia

Valkenburg kern

St. Franciscusgroep Scouting Valkenburg

-Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas (brengvoorziening

op regionaal niveau).

 • e.

  kunststof verpakkingen:

  • -

   Van Gansewinkel Nederland B.V. Regio Zuidoost-Nederland;

  • -

   Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau).

 • f.

  textiel en schoeisel:

  • -

   elk jaar nader aan te wijzen charitatieve instellingen;

  • -

   Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau);

  • -

   Van Gansewinkel Nederland B.V. Regio Zuidoost-Nederland (ondergrondse verzamelcontainers).

 • g.

  elektrische en elektronische apparatuur:

  - Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas (brengvoorziening op regionaal niveau); op regionaal niveau);

  • -

   Afdeling Gemeentewerken van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

  • -

   Kringloop Zuid te Maastricht.

 • h.

  bouw- en sloopafval:

  - Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas (brengvoorziening

  op regionaal niveau).

 • i.

  verduurzaamd hout:

  - Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas (brengvoorziening

  op regionaal niveau);

  • -

   Afdeling Gemeentewerken van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

 • j.

  grof tuinafval:

  • -

   Afdeling Gemeentewerken van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

  • -

   Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas (brengvoorziening

op regionaal niveau).

 • k.

  asbest- en asbesthoudend afval:

  -Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas (brengvoorziening

  op regionaal niveau).

 • l.

  grof huishoudelijk afval:

  -Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas (brengvoorziening

  op regionaal niveau);

  • -

   Afdeling Gemeentewerken van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

 • m.

  huishoudelijk restafval:

  - Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas (brengvoorziening

  op regionaal niveau).

 • n.

  autobanden:

  - Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas (brengvoorziening

  op regionaal niveau);

  • -

   Afdeling Gemeentewerken van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

 • o.

  kringloopgoederen:

  • -

   Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas (brengvoorziening

   op regionaal niveau);

  • -

   Kringloop Zuid te Maastricht.

p. puin:

-Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas (brengvoorziening

op regionaal niveau);

q. metaal:

- Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas (brengvoorziening

op regionaal niveau);

 • -

  Van Gansewinkel Nederland B.V. Regio Zuidoost-Nederland (ondergrondse verzamelcontainers);

 • -

  Afdeling Gemeentewerken van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

  • r.

   houtafval:

 • -

  Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas (brengvoorziening

  op regionaal niveau);

 • -

  Afdeling Gemeentewerken van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

  • s.

   drankkartons:

   -Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas (brengvoorziening

   op regionaal niveau).

  • t.

   vlakglas:

   -Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas (brengvoorziening

   op regionaal niveau).

Artikel 3. Omschrijving van categorieën huishoudelijke afvalstoffen, als

bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de verordening.

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden vastgesteld:

 • -

  groente-, fruit- en tuinafval (GFT): in bijlage 1 is een “welles-nietes”-lijst opgenomen, waarin is aangegeven wat wel onder GFT valt en wat juist niet;

 • -

  klein chemisch afval (KCA): in bijlage 1 is een lijst opgenomen, waarin is aangegeven wat onder KCA valt;

 • -

  verpakkingsglas: in bijlage 1 is een “welles-nietes”-lijst opgenomen, waarin is aangegeven wat wel onder verpakkingsglas valt en wat juist niet;

 • -

  oud papier en karton: in bijlage 1 is een “welles-nietes”-lijst opgenomen, waarin is aangegeven wat wel onder oud papier en karton valt en wat juist niet;

 • -

  kunststof verpakkingen: in bijlage 1 is een “welles-nietes”-lijst opgenomen, waarin is aangegeven wat wel onder kunststof verpakkingen valt en wat juist niet;

 • -

  textiel en schoeisel: in bijlage 1 is een “welles-nietes”-lijst opgenomen, waarin is

  aangegeven wat wel onder textiel en schoeisel valt en wat juist niet;

 • -

  elektrische en elektronische apparatuur: alle grote en kleine huishoudelijke apparaten, met een stekker, accu of batterij;

 • -

  bouw- en sloopafval: puin van metselwerk/beton, harde steenachtige materialen, dakpannen, sanitair, servoesgoed;

 • -

  verduurzaamd hout: hout, dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleiur, zoals bielzen of tuinhout;

 • -

  grof tuinafval: tuinafvalstoffen, die vanwege afmetingen en/of hoeveelheid, niet in de GFT-container ter inzameling kunnen worden aangeboden;

 • -

  asbest en asbesthoudend afval: afval waarin zich asbest of op asbest gelijkend materiaal (zoals eterniet) bevindt:

 • -

  grof huishoudelijk afval: huishoudelijke afvalstoffen, die te groot en/of te

  zwaar zijn om op dezelfde wijze als de andere huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst te worden aangeboden;

 • -

  huishoudelijk restafval:afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening;

 • -

  autobanden: autobanden van personenauto’s, lichte bestelauto’s, scooters, brommers, motoren en aanhangwagens;

 • -

  kringloopgoederen: herbruikbaar grof huishoudelijk afval, bruikbare huisraad dat geschikt is om in de kringloopwinkel verkocht te worden, uitgezonderd koelkasten met CFK’s;

 • -

  puin: harde steenachtige materialen, zoals schoon puin (puin, dat is vermengd met zand, kalk en/of afval), dakpannen, keramiek en serviesgoed

 • -

  metaal (incl. blik):ferro en non-ferrometalen;

 • -

  houtafval: afval, dat vrijkomt als rest- en/of sloophout, niet zijnde (grof) tuinafval en niet zijnde verduurzaamd hout;

 • -

  drankkartons: voor vloeistof ondoordringbare verpakkingen samengesteld uit papier, kunststof en soms aluminium bestemd voor beperkt houdbare koel te bewaren producten (zuivel) en langer houdbare ongekoeld te bezwaren producten zoals vruchtensappen, waters, soepen en sauzen;

 • -

  vlakglas: glas van ramen waar geen hout, aluminium, kunststof of andere materialen op of aan zitten. Het niet recyclebare glasafval zoals autoruiten, draadglas, gelaagd glas, hittebestendig glas, gekleurd vensterglas en lamenglas, valt onder grof huishoudelijk restafval.

Artikel 4. Inzamelmiddelen en –voorzieningen.

 • 1.

  Op grond van artikel 4 lid 2, van de verordening wordt als inzamelmiddel aangewezen:

  • -

   voor GFT: de door of namens de gemeente verstrekte 25, 140 of 240 liter containers;

  • -

   voor restafval: de door of namens de gemeente verstrekte restzak (wit met blauwe opdruk) van 50 liter of 25 liter welke per eenheid van 10 stuks (50 liter zakken) of 20 stuks (25 liter zakken) gekocht kunnen worden bij de daarvoor aangewezen verkooppunten;

  • -

   voor kunststof verpakkingen: de plastic Heroes zak, die op de daarvoor aangewezen verkooppunten verkrijgbaar zijn.

 • 2.

  Op grond van artikel 4, lid 2, van de verordening wordt als inzamelmiddel voor klein chemisch afval, inclusief afgewerkte olie, aangewezen de van gemeentewege verstrekte kca-box.

 • 3.

  Op grond van artikel 4 lid 2, van de verordening

worden als inzamelmiddel voor verpakkingsglas aangewezen de (ondergrondse) glasbakken, welke op de volgende locaties zijn geplaatst:

Woongebied

Glasbaklocatie

Berg

Burg. Muyterstraat en Sporthal De Bosdries

Vilt

St. Rochusplein

Sibbe

Pasveldweg

Schin op Geul

Ljubljanaplein

Broekhem

Koningswinkelstraat en Jos Maenenstraat

Hekerbeek

Hekerbeekweg

Valkenburg kern

Walramplein, Berkelplein, Louis v.d. Maesenstraat

Houthem

Baron de Selysstraat

4.Op grond van artikel 4 lid 2 van de verordening worden als inzamelmiddel voor textiel en schoeisel aangewezen de ondergrondse textielbakken, welke op de volgende locaties zijn geplaatst:

Woongebied

Locatie

Berg

Burg. Muyterstraat

Sibbe

Pasveldweg

Schin op Geul

Ljubljanaplein

Valkenburg kern

Walramplein

5.Op grond van artikel 4 lid 2, van de verordening worden als inzamelmiddel voor blik aangewezen de ondergrondse blikbakken, welke op de volgende locaties zijn geplaatst:

Woongebied

Locatie

Berg

Burg. Muyterstraat

Sibbe

Pasveldweg

Schin op Geul

Ljubljanaplein

Valkenburg kern

Walramplein

Vilt

St. Rochusplein

Houthem

Baron de Selystraat

Broekhem

Koningswinkelstraat

6.Op grond van artikel 4 lid 2, van de verordening kunnen particulieren uit Valkenburg aan de Geul onderstaande afvalsoorten aanbieden en achterlaten op de regionale milieuparken (brengdepot) van de Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas:

Grof huishoudelijk restafval

Metaalschroot en blik

Huishoudelijk restafval

Kunststof verpakkingen

GFT-afval

Drankkartons

Grof tuinafval

Asbesthoudend afval

Houtafval

Klein chemisch afval (KCA)

Schoon bouwpuin

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Schone grond

Textiel en schoeisel

Autobanden

Vlakglas

Oudpapier en –karton

Verpakkingsglas

Kringloopgoederen

Verduurzaamd hout

Artikel 5. Frequentie van inzamelen.

Op grond van artikel 5, lid 2, van de verordening wordt voor de navolgende

categorieën huishoudelijke afvalstoffen, die afzonderlijk bij elk perceel worden ingezameld, de navolgende frequentie van inzameling vastgesteld:

 • -

  oud papier en karton: eenmaal per maand; de inzameldagen worden jaarlijks weergegeven in de gemeentekalender;

 • -

  klein chemisch afval: vier maal per jaar; de inzameldagen worden jaarlijks weergegeven in de gemeentekalender;

 • -

  kunststof verpakkingen: 1 keer in de 4 weken; de inzameldagen worden jaarlijks

  weergegeven in de gemeentekalender;

 • -

  textiel en schoeisel: vier keer per jaar.

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel.

 • 1.

  Op grond van artikel 10, lid 3 van de verordening dient het ter inzameling aanbieden van de restafvalzakken, de GFT-containers en de plastic Heroes zakken ordelijk te geschieden door plaatsing daarvan, op een krachtens artikel 11, lid 1 van de verordening, vastgestelde inzameldag, op het trottoir voor het perceel van de aanbieder, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een trottoir, aan de kant van de rijweg en wel zodanig dat hierdoor de doorgang van voetgangers en het overige verkeer niet wordt belemmerd; de GFT-container dient te worden geplaatst met een gesloten deksel en met het handvat naar de straatzijde. De restafvalzakken mogen uitsluitend zijn dichtgebonden met de daarvoor verstrekte sluitstrips. De zakken mogen niet zijn dichtgeplakt of uitsteeksels bevatten of anderszins voorwerpen bevatten, die aanleiding kunnen geven tot verwondingen of het scheuren van de zakken. De plastic Heroes zakken moet goed worden dichtgebonden. Het wegwaaien bij harde wind moet worden voorkomen door bijvoorbeeld meerdere zakken aan elkaar te binden.

 • 2.

  Ingevolge artikel 10, lid 4 van de verordening wordt bepaald:

  • -

   dat bij het overdragen of ter inzameling aanbieden de inhoud van de restafvalzak niet zwaarder mag zijn dan 3,5 kg voor een 25 liter zak en 7 kg voor een 50 liter zak;

  • -

   dat bij het ter inzameling aanbieden de GFT-container niet zwaarder mag zijn dan 75 kg;

  • -

   dat per GFT-inzamelbeurt maximaal 1 van gemeentewege verstrekte GFT-container door de gebruiker van een perceel aan de inzameldienst mag worden aangeboden. Een uitzondering hierop vormen twee van gemeentewege verstrekte 25 liter containers; deze mogen wel gelijktijdig aan de inzameldienst worden aangeboden.

 • 3.

  Op grond van artikel 2, lid 3, juncto artikel 11, lid 1 van de verordening wordt bepaald dat:

  • a.

   verpakkingsglas op kleur (conform de aanduiding op de glasbakken/inwerpvoorziening) gescheiden in de glasbak gedeponeerd dient te worden tussen 08.00 uur ’s morgens en 20.00 uur ’s avonds;

  • b.

   verpakkingsglas dat naast de glasbak of inwerpvoorziening terecht komt direct dient te worden opgeraapt en alsnog gedeponeerd te worden in de glasbak;

  • c.

   het deponeren van textiel in de textielbakken dient te geschieden in goed gesloten zakken;

  • d.

   het deponeren van textiel in de textielbakken dient te geschieden tussen 08.00 uur ’s morgens en 20.00 uur ’s avonds.

  • e.

   het deponeren van blik in de blikbakken dient te geschieden tussen 08.00 uur ’s morgens en 20.00 uur ’s avonds.

 • 4.

  Op grond van het bepaalde in artikel 2, lid 3 juncto artikel 10 lid 4, van de verordening wordt bepaald, dat:

  • a.

   de toegang tot de milieuparken van de Gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas geldt voor die inwoners van Valkenburg aan de Geul welke beschikken over een afvalpas en deze bij het betreden van het milieupark kunnen tonen; (de afvalpas op basis van het aanslagnummer gemeentelijke belastingen/afvalstoffenheffing wordt verstrekt aan de inwoners van Valkenburg aan de Geul die afvalstoffenheffing betalen of in aanmerking komen voor kwijtschelding);

  • b.

   de ontdoener van afvalstoffen zich bij een milieupark dient te houden aan de regels zoals opgenomen in bijlage 2 van dit uitvoeringsbesluit;

 • 5.

  Op grond van artikel 2, lid 3 van de Afvalstoffenverordening dient oudpapier en -karton verpakt in dozen te worden overgedragen aan de daartoe in uitvoeringsregel 2 onder d. aangewezen verenigingen.

 • 6.

  Op grond van artikel 2, lid 3 van de Afvalstoffenverordening wordt bepaald, dat het op afroep in te zamelen grof huishoudelijk afval ordelijk en in schone (gereinigde) toestand dient te worden aangeboden. Tuinsnoeisel dient gebundeld te zijn en mag bij het overdragen of het aanbieden een

  maximale afmeting hebben van 1,5x 0,5 x 0,5 meter per bundel en een

  maximaal gewicht van 25 kg per bundel. De totale hoeveelheid grof huishoudelijk afval en tuinsnoeisel mag bij het overdragen maximaal 2 m³ bedragen met een totaalgewicht van maximaal 300 kg.

 • 7.

  Op grond van artikel 11, lid 1 van de Afvalstoffenverordening dient het overdragen of ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen (restafval, GFT en kunststof verpakkingen) aan de inzameldienst te geschieden tussen 06.00 uur en 07.30 uur op de inzameldag.

  De inzameldagen voor restafval en GFT zijn als volgt (eventueel noodzakelijke vervangende dagen in verband met feestdagen etc. worden opgenomen in de gemeentekalender, die jaarlijks wordt verspreid):

Inzameldag

Woongebied

Maandag

Broekhem Noord, Emmaberg, De Heek, Hekerbeek en Walem

Dinsdag

Sibbe, IJzeren en Valkenburg kern

Woensdag

Broekhem Zuid, Houthem, St. Gerlach en Strabeek

Donderdag

Berg, Terblijt en Geulhem

Vrijdag

Schin op Geul, Oud Valkenburg, Schoonbron en Vilt

De inzameldagen voor kunststof verpakkingen zijn als volgt (voor de exacte data wordt verwezen naar de gemeentekalender, die jaarlijks wordt verspreid):

Inzameldag

Woongebied

Maandag

Emmaberg, De Heek, Hekerbeek, Walem, Valkenburg Kern, Sibbe, IJzeren

Woensdag

Houthem, St. Gerlach, Strabeek, Berg, Terblijt, Geulhem

Vrijdag

Schin op Geul, Oud Valkenburg, Schoonbron, Vilt, Broekhem Noord, Broekhem Zuid

8.Incidentele wijzigingen van de ophaaldag(en) worden tijdig via de voor de gemeente

8. gebruikelijke infokanalen bekend gemaakt.

Artikel 7. Inwerkingtreding.

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 8. Citeerbepaling.

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Valkenburg aan de Geul, versie 2011.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van

31 mei 2011.

L.T.J.M. Bongarts, drs. M.J.A. Eurlings, De burgemeester,

Algemeen directeur/gemeentesecretaris, burgemeester,

Bijlage 1, behorende bij het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Valkenburg aan de Geul, versie 2011.

Welles-nietes-lijst groente-, fruit- en tuinafval (GFT).

Wel

Niet

Schillen en resten van groenten, fruit, aardappelen

Kattenbakkorrels (ook niet de zogenaamde afbreekbare)

Etensresten (jus, vet, botjes, visresten ook graten, kaas, broodkorsten

Vaste mest

Eierschalen

Grond

(Doppen van) pinda’s en noten

 

Koffiefilters, koffiedik, theebladeren en theezakjes

 

Snijbloemen, kamerplanten, gras, stro en bladeren

 

Klein snoeiafval en planten

 

Klein chemisch afval (KCA).

Categorie

Product

Huishoudens

·Batterijen

·spaarlampen/energiezuinige lampen

·TL-buizen

·Vloeibare gootsteenontstopper

·Lampenolie

·Petroleum

·Bestrijdingsmiddelen/insecticiden

Medicijnkastje

·Medicijnen

·Kwikthermometers

·Injectienaalden

Doe-het-zelf

·Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen

·Bij het verven gebruikte producten zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine

·Kwikschakelaar (zoals niet digitale verwarmingsthermostaten)

Hobby

·Fotofixeer

·Foto-ontwikkelaar

·Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur

·Zoutzuur

Vervoer

·Accu’s

·Benzine

·Motorolie, afgewerkte olie en remolie

·Oliefilter

Welles-nietes-lijst verpakkingsglas.

Wel

Niet

Schone flessen en glazen potjes

Aardewerk

 

Deksels

 

Kurken

 

Doppen

 

Lampen

 

Kristalglas

 

Spiegels

 

TL- en spaarlampen

 

Vensterglas

 

Autoruiten

Welles-nietes-lijst oud papier en karton.

Wel

Niet

Kranten

Geplastificeerd papier

Tijdschriften en boeken

Ordners en ringbanden

Reclamedrukwerken (zonder plastic folie)

Vloeistofdichte verpakkingen (bijv. zuivel, frisdranken en wasmiddelen)

Telefoongidsen

Sanitair papier (zakdoekjes, luiers en toiletpapier)

Schrijf- en tekenpapier

Doorslagpapier en carbonpapier

Enveloppen

Foto’s

Papiersnippers

Piepschuim

Cadeaupapier en papieren zakken

Plastic draagtasjes, zichtmappen

Eierdozen

Verontreinigd papier (bijv. papier tussen vleeswaren)

Kartonnen en papieren verpakkingen, bijv. dozen van audio, hagelslag, koekjes

koffiefilters

Welles-nietes-lijst kunststof verpakkingen.

Wel

Niet

Plastic tasjes, tassen en broodzakken

Verpakkingen met inhoud

Pasta- en rijstzakken

Verpakkingen van chemisch afval: make-upverpakkingen, terpentineflessen, kitspuiten

Snoepzakken

Piepschuim: fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes, verpakkingsvulmateriaal

Verpakking van vleeswaren en kaas

Folie: afdekmaterialen, chipsverpakkingen, doordrukstrips (pillen of kauwgom)

Folies om tijdschriften en reclamefolders

Andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen: tuinstoel, speelgoed

Verpakkingen voor onder andere tandenborstels, snoeren, schroeven

 

Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koffiemelkkuipjes

 

Groente-, fruit- en saladebakjes of –zakjes, frietbakjes

 

Bekers voor yoghurt, vla, slagroom, ijs

 

Kunststof deksels van potten pindakaas, chocopasta enzovoort

 

Kunststof knijpflessen voor sauzen zoals ketchup en mayonaise

 

Flacons voor was- en schoonmaakmiddelen

 

Flacons voor bijvoorbeeld shampoo, douchegel, badschuim en zeep

 

Tubes voor bijvoorbeeld gel, crème, bodylotion en tandpasta

 

Kunststof flessen voor olie en azijn

 

Kunststof flessen voor frisdrank, water en zuivel

 

Kunststof potjes voor gel, medicijnen, vitamines

 

Kunststof plantenpotten

 

Welles-nietes-lijst textiel en schoeisel.

Wel

Niet

Kleding

Vloerkleden

Huishoudtextiel (zoals lakens, dekens en handdoeken)

 

Schoeisel

 

Grote lappen stof of gordijnen

 

Bijlage 2, behorende bij het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Valkenburg aan de Geul, versie 2011.

Toegangs- en acceptatieregels van de milieuparken GR Geul en Maas

 • A.

  Toegankelijkheid van de milieuparken:

  • ·

   de toegang tot de milieuparken wordt beperkt tot de inwoners van Meerssen, Maastricht, Eijsden en Valkenburg aan de Geul, die beschikken over een regionale afvalpas en deze bij het betreden van het milieupark kunnen overhandigen; desgevraagd moet ook een geldig legitimatiebewijs kunnen worden getoond;

  • ·

   de regionale afvalpas wordt via een koppeling met de desbetreffende gemeentelijke belastingen/afvalstoffenheffing verstrekt aan de inwoners van genoemde gemeenten die afvalstoffenheffing betalen of in aanmerking komen voor kwijtschelding;

 • B.

  Regels op milieuparken:

  • 1.

   toegang tot het milieupark geldt uitsluitend na toestemming van de beheerder of diens vervanger die op het park aanwezig is. Bij aankomst aan het milieupark dient op verzoek de regionale afvalpas te worden overhandigd aan de beheerder of diens vervanger evenals, indien daarom wordt verzocht, een geldig legitimatiebewijs;.

  • 2.

   het is voor aanbieders van huishoudelijke afvalstoffen uitsluitend toegestaan zich binnen de op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening aangewezen openingstijden op het milieupark te bevinden;

  • 3.

   bedrijven hebben géén toegang tot de milieuparken en dienen hun bedrijfsafvalstoffen naar daarvoor gecertificeerde verwerkingsbedrijven af te voeren;

  • 4.

   uitsluitend de afvalstoffen opgenomen in artikel 3, eerste lid van de verordening worden geaccepteerd op het milieuparken;

  • 5.

   de afvalstoffen dienen door de aanbieder gescheiden naar categorie te worden aangeboden in de daarvoor op het milieupark geplaatste inzamelvoorzieningen/ containers;

  • 6.

   ter controle van het onder 3 en 4 bepaalde kan de beheerder of diens vervanger in geval van verdenkingen of bij wijze van steekproef te allen tijde de aanbieder gelasten de afvalstoffen te lossen op het laadbordes. Bij het doorzoeken van de afvalstoffen dient de aanbieder, dan wel een vertegenwoordiger van de aanbieder aanwezig te blijven;

  • 7.

   voor de aanlevering van afvalstoffen dient de aanbieder een bedrag per aangeboden hoeveelheid te betalen conform de tarieven zoals opgenomen in de jaarlijks vast te stellen acceptatie- en tarievenlijst;

  • 8.

   het vervoeren, aanleveren en lossen van afvalstoffen dient op zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van de toegangswegen, de inrichting of de omgeving daarvan ontstaat;

  • 9.

   nadat de afvalstoffen zijn gelost moet de aanbieder met zijn voertuig onmiddellijk het milieupark verlaten;

  • 10.

   het is voor bezoekers van het milieupark verboden afvalstoffen te sorteren voor eigen gebruik, dan wel voor verkoop aan derden;

  • 11.

   het is verboden op het milieupark afvalstoffen aan te bieden die ten gevolge van hun aard, afmetingen of hoeveelheden, moeilijkheden kunnen veroorzaken bij opslag, transport of verwerking, alsmede stoffen die ingevolge enig wettelijk voorschrift afzonderlijk moeten worden verzameld. Hieronder worden in elk geval begrepen:

   • a.

    stoffen die gevaar opleveren voor en door zelfontbranding, ontploffing, besmetting en straling;

   • b.

    hete as;

   • c.

    autowrakken en gedeelten daarvan;

   • d.

    kadavers en gedeelten daarvan, slachtafval, faecaliën en andere onder de regelgeving van de Destructiewet vallende afvalstoffen;

   • e.

    mest;

   • f.

    stoffen, die overmatige stank en/of stof verspreiden en/of ongedierte bevatten.

tevens kunnen in de acceptatie- en tarievenlijst specifieke categorieën uitgesloten worden van acceptatie op de milieuparken;

 • 12.

  afvalstoffen waarvoor een aanleververbod geldt zullen, al dan niet reeds gelost, geweigerd worden;

 • 13.

  geweigerde afvalstoffen dienen door of namens de aanbieder van het milieupark verwijderd te worden. Eventuele kosten gemaakt door het beheer van het milieupark voor het verwijderen van geweigerde afvalstoffen kunnen in rekening worden gebracht bij de aanbieder;

 • 14.

  de op het milieupark door de beheerder te geven aanwijzingen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;

 • 15.

  indien het gedrag van een bezoeker van het milieupark c.q. een aanbieder van afvalstoffen op het milieupark in strijd is met het in dit besluit bepaalde, kan hem door de beheerder of diens vervanger worden gelast met zijn voertuig onmiddellijk het milieupark te verlaten en kan hem voor een nader te bepalen tijdsduur de toegang worden ontzegd;

 • 16.

  voor ongevallen en/of schade ten gevolge van het betreden van en het rijden op de milieuparken aanvaardt de beheerder en/of eigenaar van het milieupark geen enkele aansprakelijkheid;

 • 17.

  de aanbieder van de afvalstoffen is aansprakelijk voor schade aan derden of aan eigendommen van derden, welke schade is toegebracht door hemzelf of door de door hem aangeboden afvalstoffen.

Acceptatievoorwaarden afvalstromen milieuparken Geul en Maas

Afvalstroom

Definitie

Acceptatievoorwaarden

Elektrische- en elektronische apparaten

Kleine en grote huishoudelijke apparaten, IT- en telecommunicatieapparatuur, consumentenapparatuur, verlichtingsapparatuur, elektrisch- en elektronisch gereedschap en meet-en controle-instrumenten

Zowel de kleine als grote apparaten afkomstig van particulieren worden geaccepteerd. Koel- en vrieskisten moeten zodanig worden behandeld dat het koelsysteem, de warmtewisselaar en het isolatiemateriaal niet wordt beschadigd. De kasten en kisten moeten leeg zijn. De oliepotten en de koelelementen mogen geen lekkende onderdelen bevatten.

Elektrische friteuses dienen leeg, zonder frituurvet aangeleverd te worden.

Elektrische apparaten dienen aangeboden te worden zonder lampen (bijv. zonnebank).

De apparaten worden worden gedeponeerd in de hiervoor bestemde containers.

Glas (verpakkingsglas)

Verpakkingsglas zoals flessen, potten en glazen

Verpakkingsglas dient op kleur (wit en bont glas) worden gedeponeerd in de hiervoor bestemde glascontainers op de milieuparken.

Vlakglas

Vlakglas zoals ramen en spiegels

Vlakglas dient te worden gedeponeerd in een speciaal hiervoor bestemde container op de milieuparken. Vlakglas dient op een dusdanige wijze aangeboden te worden, dat de glazen delen passen in de container. Er mogen geen glazen delen uit de container steken.

Autoruiten, porselein en bol glas dienen te worden aangeboden als restafval.

Metaal

Metaal (schroot), roestvrij staal, restanten zink, aluminium, koper, lood, legeringen, slakken assen, metaalstof, blikken en edel metalen

Alle ferro en non-ferro metalen vallen hieronder. Het materiaal mag niet verontreinigd zijn met andere stoffen. Tot deze categorie behoren niet de zogenaamde elektrische- en elektronische apparaten.

Textiel/schoeisel

Kleding, schoenen (compleet paar) en bruikbare wollen dekens

Kleding e.d. dient verpakt gedeponeerd te worden in de hiervoor bestemde kleding containers. Er worden uitsluitend bruikbare kleding, schoenen en bruikbare wollen dekens geaccepteerd.

Dekbedden, gordijnen etc. worden geaccepteerd als restafval.

Papier/karton

Kranten, drukwerk, tijdschriften, grafisch papier, kartonnen verpakkingen en kartonnen dozen

Papier en karton dient vrij van plastic en andere verontreinigingen te zijn. Dozen dienen plat gevouwen te worden. Papier en karton wordt los gedeponeerd in de hiervoor bestemde container.

Afvalstroom

Definitie

Acceptatievoorwaarden

Plastic verpakkingsafval

Plastic verpakkingen van huishoudelijke produkten (zie “wat wel”/”wat niet” lijst)

Plastic verpakkingsafval wordt gedeponeerd in de hiervoor bestemde containers. Plastic verpakkingsafval dient leeg te zijn en ontdaan van papier, karton en aluminium (folie)resten.

Drankkartons

Verpakkingskartons van dranken

Verpakkingskartons van dranken worden gedeponeerd in de hiervoor bestemde containers.

Grof tuinafval

Grof tuinafval bestaat uit plantaardige (of organische) afvalstoffen die door aard, samenstelling of omvang niet vallen onder het GFT-afval en vrijkomen bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen (zoals grof loofafval, snoeiafval)

Er mag zich geen verontreiniging van plastic, puin e.d. in het grof tuinafval bevinden.

Per bezoek mag maximaal 2 m3 worden aangeboden.

KGA

Klein gevaarlijk afval zoals wettelijk is vastgelegd in de KGA lijst.

Al het door de burgers aangeboden KGA wordt geaccepteerd. KGA afkomstig van bedrijven wordt niet geaccepteerd. KGA wordt persoonlijk geaccepteerd door een toezichthouder. De toezichthouder bepaalt welk product tot welke categorie behoort en bergt het aangeboden KGA op volgens die hiervoor geldende wettelijke richtlijnen.

Afgewerkte olie

Smeer- en systeemolie op synthetische basis

Maximaal mag per keer 5 liter geaccepteerd worden door de toezichthouder. De toezichthouder deponeert het aangeboden materiaal in het daarvoor bestemde opslagmiddel.

Asbest

Afval met producten van asbest

Het asbesthoudend en/of asbestverdacht afval mag alleen worden geaccepteerd indien het dubbel, naadoverlappend verpakt wordt aangeleverd in plastic van minimaal 0,2 mm dik, afgeplakt met tape. De pakketten moeten handzaam van formaat zijn. Een particulier mag maximaal 6 m2. asbesthoudend materieel per keer aanbieden. Deponeren van asbesthoudend materiaal dient te geschieden in een hiervoor bestemde container. De aanbieder moet het asbest zelf (dus zonder medewerking van een van de medewerkers van het milieupark) in de hiervoor bestemde container deponeren.

Op het milieupark Noorderbrug wordt geen asbesthoudend materiaal geaccepteerd.

Afvalstroom

Definitie

Acceptatievoorwaarden

autobanden

Autobanden van personenauto’s, lichte bestelauto’s, scooters, brommers, motoren en aanhangwagens.

Banden moeten schoon zijn. Op of in de banden mag geen zand en/of ander materiaal aanwezig zijn. Banden met en zonder velg worden geaccepteerd. Per keer mogen maximaal 4 banden aangeleverd worden. Tractorbanden en banden van vrachtauto’s worden niet geaccepteerd .

GFT

Groente, fruit en tuinafval (GFT).

GFT afval dient verpakt aangeboden te worden in 50 of 100 liter zakken. Het verpakt GFT afval dient gedeponeerd te worden in de container die speciaal bestemd is voor huisvuilzakken. De zakken mogen maximaal 7 (50 liter zak) en 14 kilo (100 liter zak) wegen.

Rood/witte, rode en witte restafval zakken

Afvalzakken met huishoudelijk afval in het kader van Diftar

De afvalzakken dienen gesloten aangeboden en gedeponeerd te worden in een hiervoor bestemde container voor afvalzakken. De zakken zijn van het formaat 25 en 50 liter en mogen respectievelijk niet meer dan 3,5 of 7 kilo wegen. De zakken zijn herkenbaar aan de logo’s van de gemeente Maastricht. Meerssen en Valkenburg a/d Geul.

Restafval zakken (zijnde geen diftar zakken)

Afvalzakken met huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval mag tevens worden aangeboden in afvalzakken zijnde geen diftar zakken. De zakken mogen 50 en 100 liter bedragen en maximaal 7 en 14 kilo wegen. De zakken dienen gedeponeerd te worden in een hiervoor bestemde container. De zakken mogen niet gestort worden bij het los gestort grof huishoudelijk afval.

Restafval/grof huishoudelijk afval

Niet herbruikbaar huishoudelijk afval

Het gaat hier om afval dat niet onder is te brengen in een andere categorie. Grof huishoudelijk restafval wordt los gestort in een hiervoor bestemde container. Maximaal mag er per keer 2 m3. grof huishoudelijk restafval worden aangeboden.

Bouw en sloopafval

Puin van metselwerk/beton, harde steenachtige materialen, dakpannen, sanitair, serviesgoed

Schoon puin en sloopafval mag geen asfalt, gips, hout/organisch materiaal, kunststof, ijzer, grond, mergel , stuukwerk, dakleer/dakgrind en/of stenen met roet bevatten.

Vervuilde puin wordt niet geaccepteerd en dient afgevoerd te worden naar een hiervoor erkende verwerker/puinbreker.

Per keer mag maximaal 2 m3. bouw en sloopafval aangeboden worden.

Bouw en sloop afval wordt gedeponeerd in een hiervoor bestemde container.

Afvalstroom

Definitie

acceptatievoorwaarden

houtafval

Niet geïmpregneerd houtafval dat vrijkomt als rest- en/of sloophout niet zijnde tuinafval.

Als hout wordt geaccepteerd vol, onbewerkt en zuiver hout.

Houtsoorten die geaccepteerd worden zijn hardhout, plaatmaterialen, meubels zonder bekleding en geschilderd hout. Hout dat verontreinigd is door bijv. dakleer, plastic, puin etc. wordt niet geaccepteerd als hout maar als restafval.

Hout dat is geïmpregneerd wordt als restafval geaccepteerd.

Hout mag niet rot of beschimmeld zijn en mag geen plaatmateriaal of ijzeren delen anders dan schroeven en spijkers bevatten, in deze gevallen is dit hout eveneens restafval.

Per keer mag maximaal 2 m3. houtafval worden aangeboden.

Grond (schoon)

Grond uit particuliere tuinen

De aangeboden grond mag niet chemisch verontreinigd zijn. In de partij mag maximaal 5 % verontreiniging aanwezig zijn in de vorm van graspollen, stenen e.d. Per keer mag maximaal 2 m3. schone grond worden aangeboden. Vervuilde grond dient afgevoerd te worden naar een hiervoor erkend verwerker en wordt op de milieuparken niet geaccepteerd.

Grond wordt gedeponeerd in een hiervoor bestemde container.

Dakleer

Teerhoudend en/of bitumineus dakafval

Dakleer mag worden aangeboden op de milieuparken. Per keer mag maximaal een ½ m3. worden aangeboden. Dakleer wordt gedeponeerd in de container voor grof huishoudelijk restafval.

Spoorbielzen

Is geïmpregneerd hout

Spoorbielzen worden geaccepteerd als grof huishoudelijk restafval.

Maximaal mag er 2 m3 per keer worden aangeboden.

Spoorbielzen worden gedeponeerd in de container voor grof huishoudelijk restafval.