Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Aanstellingsbesluit belastingdeurwaarders en administratief invorderingsmedewerkers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanstellingsbesluit belastingdeurwaarders en administratief invorderingsmedewerkers
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231 van de Gemeentewet;
 2. gelet op artikel 1:2 van de CAR – UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Onbekend

13-12-2016

Digitaal gemeenteblad, 22 december 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstellingsbesluit belastingdeurwaarders en administratief invorderingsmedewerkers

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Aanstellingsbesluit belastingdeurwaarders en administratief invorderingsmedewerkers.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul;

gelet op artikel 231 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 1:2 van de CAR – UWO;

B E S L U I T :

 • 1.

  Alle eerder genomen benoemingsbesluiten tot onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluiten als belastingdeurwaarder in te trekken per 1 januari 2017;

 • 2.

  Met ingang van 1 januari 2017 alle bij MANDAAT B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public), Invorderingskantoor Nederland BV en Invoned Apeldoorn BV werkzame belastingdeurwaarders aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van belastingdeurwaarder als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder e van de Gemeentewet;

 • 3.

  Met ingang van 1 januari 2017 alle bij MANDAAT B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public), Invorderingskantoor Nederland BV en Invoned Apeldoorn BV werkzame administratief invorderingsmedewerkers aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van administratief invorderingsambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder d van de Gemeentewet.

Valkenburg aan de Geul, 13 december 2016,

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M. Bongarts Drs. M.J.A. Eurlings

Gemeentesecretaris/algemeen directeur Burgemeester