Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2017-1.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2017-1.
CiteertitelKostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2017-1
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-201702-10-201701-01-2020nieuwe regeling

02-10-2017

gmb-2017-218075

Tekst van de regeling

Intitulé

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2017-1.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 augustus 2017;

 

Gelet op de artikelen 225, 234 en 235 van de Gemeentewet, het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en artikel 11 van de Parkeerbelastingverordening 2017;

 

besluit in te trekken:

 

het Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2017

 

en tevens om dit te vervangen door het volgende besluit:

 

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2017-1

 

Overwegende dat op grond van artikel 11 van de Parkeerbelastingverordening 2017 het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen € 61,- bedraagt en dit tarief als volgt is onderbouwd;

Artikel I  

De kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelastingen als volgt te begroten:

 

Overige exploitatielasten € 11.912,-

Kosten opvragen kentekens € 347,-

Doorbelasting loonkosten € 97.218,-

Overheadkosten 48.609,-

Totaal € 158.086,-

 

Aantal naheffingsaanslagen: 1.590

 

Kosten naheffingsaanslag: € 158.086,-/1.590 = € 99,43

 

Artikel II  

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2017-1’.

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 oktober 2017.

De raad voornoemd,

Mr. J.W.L. Pluijmen dr. J.J. Schrijen

griffier voorzitter