Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2020.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2020.
CiteertitelKostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

05-11-2019

gmb-2019-283122

Tekst van de regeling

Intitulé

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2020.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2019;

 

gelet op het bepaalde in artikel 225, 234 en 235 van de Gemeentewet, het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en artikel 11 van de Parkeerbelastingverordening 2020;

 

overwegende dat op grond van artikel 11 van de Parkeerbelastingverordening 2020 het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen € 64,50 bedraagt en dit tarief als volgt is onderbouwd;

 

 

 

Artikel I

De kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelastingen als volgt te begroten:

Overige exploitatielasten € 8.577,-

Kosten opvragen kentekens € 1.030,-

Doorbelasting loonkosten € 50.202,-

Overheadkosten 25.101,-

Totaal € 84.910,-

 

Aantal naheffingsaanslagen: 1.008

Kosten naheffingsaanslag: € 84.910,-/ 1.008 = € 84,24

 

Artikel II

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2020’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 november 2019.

mr. J.W.L. Pluijmen dr. J.J. Schrijen

griffier voorzitter