Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veenendaal

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeenendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Gemeentewet, art. 149a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-1996nieuwe regeling

19-09-1996

De Rijnpost, 1996-10-02

1996, 96.08561

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

De raad van de gemeente Veenendaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juli 1996, nummer 96.08561

 

overwegende dat:

het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

 

gelet op:

de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

 

Besluit:

vast te stellen de Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

 

Enig Artikel

 

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgestelde algemeen verbindende voorschriften, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Gedaan ter openbare vergadering van 19 september 1996,

de secretaris - G.A. van Appeldoorn,

de voorzitter - F. Brink.