Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veenendaal

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende Welstandsnota 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeenendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende Welstandsnota 2017
CiteertitelWelstandsnota 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Welstandsnota 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201816-11-2021nieuwe regeling

21-12-2017

gmb-2017-232906

171221
01-01-2018

21-12-2017

gmb-2018-42807

171221

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende Welstandsnota 2017

De raad van de gemeente Veenendaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2017, nummer 398274;

 

Overwegende dat

 • op basis van de evaluatie van de Welstandsnota 2011 een aangepaste welstandsnota is opgesteld waarover een besluit moet worden genomen om deze vast te stellen;

 

Gelet op

 • de wens om ruimtelijke plannen te laten toetsen door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit een vastgestelde welstandsnota nodig is;

 

Besluit

 • 1.

  In te stemmen met de evaluatie van de Welstandsnota 2011.

 • 2.

  Voor de uitwerking daarvan de Welstandsnota 2017 vast te stellen met als belangrijkste wijzigingen:

  • a.

   Nieuwe regels voor reclame;

  • b.

   Welstandsvrije binnengebieden van de bedrijventerreinen exclusief De Batterijen.

 • 3.

  De Welstandsnota 2011 in te trekken op het moment van inwerkingtreding van de Welstandsnota 2017.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2017,

 

mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk

griffier

 

P.A. Zoon

voorzitter