Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Haaglanden

Besluit harmonisering FLO-leeftijd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit harmonisering FLO-leeftijd
Citeertitelgeen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-201701-01-2010Vaststelling

29-03-2017

Blad gemeenschappelijke regeling

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Harmonisering FLO-leeftijd

 

Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Haaglanden,

 

gelet op het bepaalde in het tweede lid van artikel 26 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden;

gelet op artikel 12.2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden;

mede gelet op het advies van de Commissie voor het Georganiseerd Overleg;

 

Overwegende:

- dat bij de overdracht van taken en bevoegdheden op het gebied van brandweerzorg naar Veiligheidsregio Haaglanden niet in alle korpsen de FLO gerechtigde leeftijd van medewerkers met een functie in de operationele dienst en de daarom heen getroffen regelingen voor vervroegde uittreding gelijkluidend waren;

- dat in de voormalige korpsen van Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Zoetermeer, Westland, Rijswijk en Midden Delfland de FLO gerechtigde leeftijd als bedoeld in hoofdstuk 9b van de op de CAR UWO gebaseerde arbeidsvoorwaardenregeling op 55 lag;

- dat in de voormalige korpsen Pijnacker-Nootdorp en Delft deze leeftijd op 57 lag;

- dat het uit oogpunt van rechtsgelijkheid wenselijk is dat de rechtsposities van de medewerkers binnen de Veiligheidsregio geharmoniseerd worden;

 

Besluit:

 

  • I.

    de leeftijd voor het toekennen van buitengewoon verlof aan een ambtenaar met een bezwarende functie in de operationele dienst als bedoeld in hoofdstuk 9b van de Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Haaglanden (getiteld: Overgangsrecht ambtenaren in een functie die op 31 december 2005 recht gaf op functioneel leeftijdsontslag) te bepalen op 55;

  • II.

    alle hiervan afwijkende regelingen op het gebied van vervroegd leeftijdsontslag in te trekken;

  • III.

    te bepalen dat deze regeling in werking treedt na bekendmaking en terugwerkt tot 1 januari 2010.

 

 

Den Haag 29 maart 2017

Ch.B. Aptroot

voorzitter

E.E. Lieben

secretaris