Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Verordening alleenrecht Stichting Greenport Venlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening alleenrecht Stichting Greenport Venlo
CiteertitelVerordening alleenrecht Stichting Greenport Venlo
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, art. 17 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-2011nieuwe regeling

28-09-2011

E3-journaal; 05-10-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening alleenrecht Stichting Greenport Venlo

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van College van Burgemeester en Wethouders d.d. 23 augustus 2011 registratienummer 11-16213

gelet op artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao)

besluit

vast te stellen:

De “verordening alleenrecht Stichting Greenport Venlo”.

Artikel 1. Alleenrecht

Bij deze wordt aan Stichting Greenport Venlo een alleenrecht of, conform art 17 Bao: een uitsluitend recht, verleend voor het geven van invulling aan en het realiseren van het Greenport Venlo concept en de (internationale) communicatie en branding daarvan. Daarbij fungeert de Stichting als aanspreekpunt voor regio, rijk en andere partijen.

De werkzaamheden worden jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders aan de hand van een jaarplan van de stichting Greenport Venlo vastgesteld.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt twee weken nadat het is bekendgemaakt in werking.

Artikel 3. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening alleenrecht Stichting Greenport Venlo”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 september 2011.

De griffier De voorzitter