Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlieland

Verordening tot wijziging van de verordening winkeltijden Vlieland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlieland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van de verordening winkeltijden Vlieland
Citeertitelverordening winkeltijden Vlieland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. winkeltijdenwet
  2. gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2008Geen.

09-06-2008

Uit het Kastje nummer 24, 21 juni 2008

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot wijziging van de verordening winkeltijden Vlieland

De raad van de gemeente Vlieland,Gelezen op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 mei 2008Gelet op de winkeltijdenwet en artikel 149 van de gemeentewetB E S L U I T:Vast te stellen de volgende: verordening tot wijziging van de verordening winkeltijden Vlieland.

Artikel 1.  

Artikel 8 eerste lid onder c. komt als volgt te luiden:“tussen 10.00 uur en 18.00 uur.”

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag nadat zij is afgekondigd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Vlieland op 9 juni 2008.de raadsgriffier de voorzittermr. R.A. Lanting B.A.H. Galama