Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vught

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVught
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149a
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-199712-08-2013Nieuwe regeling

05-09-1996

Het Klaverblad, 02-01-1997

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

De raad van de gemeente Vught;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 augustus 1996;

 

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende

 

"Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen"

Artikel 1

Zij, die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 september 1996.

De raad voornoemd,

De secretaris,

De voorzitter,

Toelichting

Algemeen

 

 • a.

  Voor een uitgebreide toelichting op deze verordening wordt verwezen naar de circulaire van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 12 juni 1996, nr. AJZ/603847.

 • b.

  In artikel 1 wordt overeenkomstig de tekst van artikel 176 Gemeentewet gesproken van een algemeen verbindend voorschrift. Een dergelijk algemeen verbindend voorschrift dient ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar; elementen die ook terugkomen in de tekst van artikel 149a Gemeentewet.

 • c.

  Deze verordening behelst niet ook de noodzakelijke machtiging tot binnentreden. Deze zal afzonderlijk met inachtneming van het gestelde in de Algemene wet op het binnentreden moeten worden verleend.