Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterland

Aanwijzings- en delegatiebesluit trouwlocaties gemeente Waterland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzings- en delegatiebesluit trouwlocaties gemeente Waterland
CiteertitelAanwijzings- en delegatiebesluit trouwlocaties gemeente Waterland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het aanwijzingsbesluit

trouwlocaties (artikel 1) heeft terugwerkende kracht vanaf 1 april 2000

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2012Onbekend

10-05-2012

Gemeenteblad, 2012, 22

171-11

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Waterland, 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 april 2012; 

 

overwegende dat het wenselijk is om met terugwerkende kracht locaties buiten het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam aan te wijzen als trouwlocatie en voorts om voor toekomstige gevallen de bevoegdheid tot aanwijzen van trouwlocaties te delegeren aan het college; 

 

gelet op artikel 63 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 108, eerste lid, 147, tweede lid, en 156, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 10:15 van de Algemene wet bestuursrecht,  

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het navolgende Aanwijzings- en delegatiebesluit trouwlocaties gemeente Waterland.

Artikel 1  

Als gemeentehuis in de zin van artikel 63 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek worden aangewezen:

 • 1.

  het voormalige stadhuis van Monnickendam, Noordeinde 5 te Monnickendam;

 • 2.

  het voormalige gemeentehuis van Broek in Waterland, De Erven 2 te Broek in Waterland;

 • 3.

  dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90 te Marken;

 • 4.

  dorpshuis Ilpendam, Kerkstraat 1 te Ilpendam;

 • 5.

  het Broekerhuis, Leeteinde 16 te Broek in Waterland;

 • 6.

  dorpshuis Het Hart van Katwoude, Hoogedijk 27 te Katwoude;

 • 7.

  De Boet, Dorpsstraat 64A te Watergang;

 • 8.

  de Doopsgezinde vermaning, Weezenland 15 te Monnickendam;

 • 9.

  de Evangelisch-Lutherse kerk, Zuideinde 39 te Monnickendam.;

 • 10.

  de St. Sebastianuskerk, Dorpsstraat 58 te Ilpendam;

 • 11.

  het schip de Vriendschap, mits het zich op open water bevindt binnen de gemeentegrens;

 • 12.

  het schip Mariënborgh, mits het zich op open water bevindt binnen de gemeentegrens;

 • 13.

  het schip Carpe Diem, mits het zich op open water bevindt binnen de gemeentegrens;

 • 14.

  het schip De gulden belofte, mits het zich op open water bevindt binnen de gemeentegrens;

 • 15.

  het Hof van Marken, Buurt II 15 te Marken;

 • 16.

  het Paard van Marken, Oosterpad 1 te Marken;

 • 17.

  De Posthoorn, Noordeinde 43 te Monnickendam;

 • 18.

  het Mirrorpaviljoen, Waterlandse Zeedijk 1 te Monnickendam:

 • 19.

  de Muziektempel in Ilpendam, Dr. van Oorschotpark te Ilpendam;

 • 20.

  Het Beroemde Huis, de Erven 10-14 te Broek en Waterland;

 • 21.

  de Theetuin in Zuiderwoude, Zuiderwouder dorpsstraat 78 te Zuiderwoude ;

 • 22.

  de Theetuin Overleek, Overleek 6a te Monnickendam;

 • 23.

  Het Venster op Waterland, Overleekergouw 1 te Broek in Waterland.

Artikel 2  

De bevoegdheid tot het aanwijzen van een gemeentehuis in de zin van artikel 63 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland.

Artikel 3  

 

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  Artikel 1 werkt terug tot 1 april 2000.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzings- en delegatiebesluit trouwlocaties gemeente Waterland.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland, gehouden op 10 mei 2012.

 

De raad voornoemd,

 

 

drs. E.G.H. Dijk                                               drs. C. Mooij

griffier                                                             voorzitter