Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterland

Aanwijzingsbesluit gevonden voorwerpen gemeente Waterland 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gevonden voorwerpen gemeente Waterland 2013
CiteertitelAanwijzingsbesluit gevonden voorwerpen gemeente Waterland 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2013nieuwe aanwijzingsbesluit

05-02-2013

Elektronisch gemeenteblad, 2013-9

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gevonden voorwerpen gemeente Waterland 2013

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

 

overwegende dat het wenselijk is ambtenaren aan te wijzen waarbij aangifte van gevonden voorwerpen kan worden gedaan;

 

gelet op artikel 5, tweede lid, eerste zin, van Boek 5 het Burgerlijk Wetboek,

 

B E S L U I T:

Artikel 1

De medewerkers van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Waterland worden aangewezen als ambtenaren in de zin van artikel 5, tweede lid, eerste zin, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gevonden voorwerpen gemeente Waterland 2013.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 5 februari 2013.

 

 

Het college voornoemd,

D.Broere L.M.B.C. Wagenaar-Kroon

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester