Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Aa en Maas

Waterbeheersplan 2001-2004 De Maaskant

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Aa en Maas
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingWaterbeheersplan 2001-2004 De Maaskant
CiteertitelWaterbeheersplan 2001-2004 De Maaskant
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu – water
Externe bijlagewaterschapdemaaskantwaterbeheersplan2001-2004verlengdtot2007.pdf (3634 Kb)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het waterbeheersplan is in 2000 vastgesteld door het bestuur van voormalig waterschap De Maaskant. Het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft in zijn vergadering van 18 maart 2005 besloten om verlenging van de looptijd van het waterbeheersplan aan te vragen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Gedeputeerde Staten hebben uitstel verleend van de verplichting tot het opstellen van een nieuw beheersplan tot uiterlijk 22 december 2009.

Verlenging van de looptijd van het waterbeheersplan betekent dat de meest recente ontwikkelingen bij waterschap Aa en Maas niet in dit plan zijn opgenomen. Om hieraan tegemoet te komen heeft het waterschap op 29 september 2006 de Strategienota 2006 - 2009 vastgesteld.

De datum van inwerkingtreding is bij benadering.

Het Waterbeheerplan is vanaf 22 december 2009 van rechtswege vervallen.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 18-3-2005

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Brabants Dagblad, 22-12-2006 (Gebiedsdekkend)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de waterhuishouding,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-200522-12-2009nieuwe regeling

18-03-2005

Brabants Dagblad, 22-12-2006 (Gebiedsdekkend)

Vergadering Algemeen Bestuur 18-03-2005

Tekst van de regeling

Intitulé

Waterbeheersplan 2001-2004 De Maaskant

1

[ Het waterbeheersplan de Maaskant is in zijn geheel beschikbaar in pdf-formaat. ]