Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Aa en Maas

Aansluitverordening waterschap Aa en Maas 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Aa en Maas
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAansluitverordening waterschap Aa en Maas 2004
CiteertitelAansluitverordening waterschap Aa en Maas 2004
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu – water
Externe bijlageAansluitverordening waterschap Aa en Maas

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Aansluitverordening waterschap De Maaskant 1997 en de

Aansluitverordening waterschap De Aa 1997.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 78, 85
  2. Wet verontreiniging oppervlaktewateren, art. 1, lid 2, lid 34
  3. Wet milieubeheer, art. 21.7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-200417-12-2010nieuwe regeling

24-01-2004

Brabants Dagblad 23-01-2004 (Gebiedsdekkend)

Vergadering Algemeen Bestuur 05-01-2004

Tekst van de regeling

Intitulé

Aansluitverordening waterschap Aa en Maas 2004