Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Aanwijzen van een duikzone-welke voor alle scheepvaart gesloten is- in een gedeelte van de vaarweg van de Spiegelplas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Amstel, Gooi en Vecht
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAanwijzen van een duikzone-welke voor alle scheepvaart gesloten is- in een gedeelte van de vaarweg van de Spiegelplas
CiteertitelAanwijzen van een duikzone-welke voor alle scheepvaart gesloten is- in een gedeelte van de vaarweg van de Spiegelplas
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-200506-06-2019Nieuwe regeling

29-03-2005

Weekmedia

DB O5/221

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzen van een duikzone-welke voor alle scheepvaart gesloten is- in een gedeelte van de vaarweg van de Spiegelplas

Besluit

 

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT,

(DB O5/221)

 

Afkondiging verkeersbesluit algemene strekking hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

 

Aanwijzen van een duikzone-welke voor alle scheepvaart gesloten is- in een gedeelte van de vaarweg van de Spiegelplas

 

Aan het besluit liggen de volgende overwegende ten grondslag:

 

per 1 januari 1997 berust het nautisch beheer van alle scheepvaartwegen binnen het beheersgebied van het hoogheemraadschap Am stel, Gooi en Vecht bij hem. Behoudens het Amsterdam-Rijnkanaal, de Amstel, de Loosdrechtse en Vinkeveense plassen, het Hilversums Kanaal en de wateren, die in beheer zijn bij de Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam;

het hoogheemraadschap Am stel, Gooi en Vecht is het nautisch bevoegde gezag van de vaarweg Spiegel­ en Blijkpolderplas;

ter verzekering van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer aldaar;

ter bescherming van de veiligheid van duikers in de vaarweg van de Spiegel- en Blijkpolderplas voor de oever ter hoogte van het Googpad;

ten gevolge van een herinrichting van de aanwezige duikzone bestaat de noodzaak de afmetingen en de vorm van de duikzone aan te passen;

 

Na overleg met de politie in de regio Wijdemeren over de situatie ter plekke,

 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van de Scheepvaartverkeerswet,

 

Gelet op het wettelijk kader- de Scheepvaartverkeerswet (SVW). het Binnenvaartpolitiereglement (BPR), het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (BABS) en de Algemene wet bestuursrecht- van de bevoegdheid voor de vaarwegen verkeersmaatregelen te treffen.

 

BESLUIT

 

a. Aan te wijzen als duikzone, die voor alle scheepvaart gesloten is, een gedeelte van de vaarweg van de Spiegelplas ter lengte van ongeveer 400 meter langs het Googpad aan de noord-noordoostelijke oever van de Spiegelplas, 50 meter uit de kant, nader aangegeven op de bij dit besluit gevoegde tekening en ter plaatse aangeduid met rood-wit-rood gekleurde boeien.

 

b. Dit verbod aan schippers van schepen kenbaar te maken door middel van de onder a. beschreven boeien alsmede door op borden aan de oever aan weerszijden van de duikzone het verkeersteken aan te brengen als bedoeld in bijlage 7, onder A.1 van het Binnenvaartpolitiereglement, tevens te voorzien van een bord als bedoeld in bijlage 7 onder F.2 met de tekst "400 meter" en een bord als bedoeld onder F3 met de tekst "Duikzone".

 

c. Dit besluit bekend te maken door plaatsing in de informatiepagina van de gemeente Wijdemeren.

 

Hilversum, 29 maart 2005,

Het dagelijks bestuur,

 

 

 

 

 

mr. P.I. Hatzmann secretaris