Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Verkeersbesluit AGV Openbare aanlegplaatsen West

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Amstel, Gooi en Vecht
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerkeersbesluit AGV Openbare aanlegplaatsen West
CiteertitelVerkeersbesluit AGV Openbare aanlegplaatsen West
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkeersbesluit
Externe bijlagenKaart openbare aanlegplaatsen West Toelichtin Vaarreglement AGV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2019nieuwe regeling

07-05-2019

wsb-2019-6343

BBV18.0425 III H

Tekst van de regeling

Intitulé

Verkeersbesluit AGV Openbare aanlegplaatsen West

 

 

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP AMSTEL GOOI EN VECHT

BBV 18.0425 III H

 

Bij besluit van 07-05-2019 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het Verkeersbesluit AGV Openbare aanlegplaatsen West vastgesteld.

 

Gelet op

  • het feit dat het dagelijks bestuur door de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland, krachtens artikel 2, lid 3 Scheepvaartverkeerswet, is aangewezen als bevoegd gezag voor de toepassing van de Scheepvaartverkeerswet (het zogeheten “nautisch beheer”);

  • de belangen bedoeld in artikel 3 van de Scheepvaartverkeerswet, het bepaalde in de artikelen 7.01, lid 1 en lid 2 en 7.02, lid 1 sub a Binnenvaartpolitiereglement en artikel 1, lid 1 Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

 

Overwegende

  • dat het wenselijk is het verbod tot het innemen van een ligplaats, meren of ankeren met een schip, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting op openbare aanlegplaatsen zoals bedoeld in het Verkeersbesluit AGV Ligplaats nemen te beperken om het aangegeven gebruik mogelijk te maken.

 

Besluit 

I. Wijst aan als openbare aanlegplaats voor recreatie dan wel bedrijfsvaart de locaties zoals aangegeven op de bij dit besluit bijgevoegde kaarten (nr. .. IB20180058_0, _1, _3 en _5) en bijbehorende tabellen/lijsten.

 

II. De aanlegplaatsen worden kenbaar gemaakt door middel van het plaatsen van borden als bedoeld in bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement, onder borden E.7, en F.3, en met de tekst zoals opgenomen in de bij dit besluit bijgevoegde lijst (openbare aanlegplaatsen AGV-West).

 

III. Toe te staan aan te meren ter plaatse van de openbare aanlegplaatsen voor de duur en/of de functie zoals is aangegeven met het (onder)bord F.3 zoals bedoeld onder II.

 

 

Amsterdam,  07-05-2019

 

Het Dagelijks Bestuur,

 

dr. ir. G. van den Top

dijkgraaf

 

drs. H.J. Kelderman

secretaris-directeur

 

 

Lijst Openbare aanlegplaatsen AGV-West

19

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 200 meter in beheer bij het Plas- of Recreatieschap aan de rechteroever van de Heinoomsvaart in gemeente De Ronde Venen (recreatieterrein Heinoomsvaart).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur ". Daarnaast ook E7, F2a en F3 borden met de tekst "Sport 3 x 24 uur ".

21

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 20 meter in beheer bij het Plas- of Recreatieschap aan de rechteroever van de Heinoomsvaart in gemeente De Ronde Venen (nabij Oudhuizersluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur ".

22

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 30 meter in beheer bij het Plas- of Recreatieschap aan de rechteroever van de Kromme Mijdrecht in gemeente Nieuwkoop (Woerdense Verlaat).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur ".

23

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 40 meter in beheer bij het Plas- of Recreatieschap aan de rechteroever van de Kromme Mijdrecht in gemeente Nieuwkoop (Woerdense Verlaat).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur ".

24

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 40 meter in beheer bij het Plas- of Recreatieschap aan de rechteroever van de Kromme Mijdrecht in gemeente De Ronde Venen (Woerdense Verlaat).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur ".

25

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 25 meter in beheer bij het Plas- of Recreatieschap aan de rechteroever van de Kromme Mijdrecht in gemeente De Ronde Venen (ca. 500m ten noordwesten van Overzetbrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur ".

26

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 40 meter in beheer bij het Plas- of Recreatieschap aan de rechteroever van de Kromme Mijdrecht in gemeente De Ronde Venen (de Hoef Oostzijde 114).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur ".

28

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 20 meter in beheer bij het Plas- of Recreatieschap aan de rechteroever van de Kromme Mijdrecht in gemeente De Ronde Venen (ten zuiden van Oude Spoorbaan).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F3 met de tekst "Sport 3 x 24 uur ".

29

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 40 meter in beheer bij het Plas- of Recreatieschap aan de linkeroever van de Kromme Mijdrecht in gemeente De Ronde Venen (ten zuiden van Oude Spoorbaan).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur ".

30

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 50 meter in beheer bij het Plas- of Recreatieschap aan de linkeroever van de Kerkvaart in gemeente De Ronde Venen (beneden Pondskoekersluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur " (tweemaal).

31

Niet landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 60 meter in beheer bij het waterschap aan de linkeroever van de Kromme Mijdrecht in gemeente De Ronde Venen (invaart Amstel).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F3 met de tekst "Sport 3 x 24 uur ". Daarnaast ook E7, F2a en F4 borden met de tekst "Sport 3 x 24 uur ".

32

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 30 meter in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de Ringvaart Groot Mijdrecht in gemeente De Ronde Venen (nabij Voetbrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur " (tweemaal).

84

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 40 meter in beheer bij het Plas- of Recreatieschap aan de rechteroever van de Bijleveld in gemeente Stichtse Vecht (Dooijersluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F3 en F4 met de tekst "40m" en "Sport 3 x 24 uur".

86

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 30 meter in beheer bij het Plas- of Recreatieschap aan de rechteroever van de Ringvaart Groot Mijdrecht in gemeente De Ronde Venen (Heulbrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur".

87

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 25 meter in beheer bij het Plas- of Recreatieschap aan de linkeroever van de Oude Waver in gemeente De Ronde Venen (nabij Nessersluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur".

88

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 30 meter in beheer bij het Plas- of Recreatieschap aan de linkeroever van de Oude Waver in gemeente De Ronde Venen (nabij gemaal Winkel).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur".

89

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 40 meter in beheer bij het Plas- of Recreatieschap aan de rechteroever van de Winkel in gemeente De Ronde Venen (tussen Stokkelaarsbrug en Nellesteinsebrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur".

91

Niet landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 25 meter in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de Winkel in gemeente De Ronde Venen (ter hoogte van bovenpand Proosdijersluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur" (tweemaal).

92

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 10 meter in beheer bij het Plas- of Recreatieschap aan de rechteroever van de Bullewijk in gemeente Ouder-Amstel (ten zuiden van Jan Benninghbrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur".

93

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 60 meter in beheer bij de gemeente aan de linkeroever van de Weespertrekvaart in gemeente Diemen (loswal Venserkade - sport).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Beroepsvaart 1 x 24 uur". Daarnaast ook E7, F2a en F4 borden met de tekst "Sport 3 x 24 uur".

94

Niet landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 40 meter in beheer bij het waterschap aan de linkeroever van de Nieuwe Wetering west in gemeente Stichtse Vecht (westzijde spoorbrug Nieuwersluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur".

96

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 70 meter in beheer bij de gemeente aan de linkeroever van de Weespertrekvaart in gemeente Diemen (loswal Venserkade - beroepsvaart).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Beroepsvaart 1 x 24 uur". Daarnaast ook E7, F2a en F4 borden met de tekst "Sport 3 x 24 uur".

105

Niet landgebonden wachtplaats met een lengte van 25 meter in beheer bij het waterschap aan de linkeroever van de Heinoomsvaart in gemeente De Ronde Venen (Oudhuizersluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F3 met de tekst "Wachtplaats sluis".

106

Niet landgebonden wachtplaats met een lengte van 25 meter in beheer bij het waterschap aan de linkeroever van de Heinoomsvaart in gemeente De Ronde Venen (nabij het lage pand van Oudhuizersluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F3 met de tekst "Wachtplaats sluis".

107

Landgebonden wachtplaats met een lengte van 18 meter in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de Kromme Mijdrecht in gemeente De Ronde Venen (nabij het hoge pand van Pondskoekersluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F3 met de tekst "Wachtplaats sluis".

109

Landgebonden wachtplaats met een lengte van 20 meter in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de Kerkvaart in gemeente De Ronde Venen (nabij het lage pand van Pondskoekersluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F3 met de tekst "Wachtplaats sluis".

110

Niet landgebonden wachtplaats met een lengte van 15 meter in beheer bij de gemeente aan de rechteroever van de Ringvaart Groot Mijdrecht in gemeente De Ronde Venen (bij Burgermeester de Voogtbrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F3 met de tekst "Wachtplaats brug".

111

Niet landgebonden wachtplaats met een lengte van 50 meter in beheer bij het waterschap aan de linkeroever van de Geuzensloot in gemeente De Ronde Venen (ten westen van Demmeriksesluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F3 met de tekst "Wachtplaats sluis" (tweemaal).

112

Niet landgebonden wachtplaats met een lengte van 80 meter in beheer bij het waterschap aan de linkeroever van de Geuzensloot in gemeente De Ronde Venen (ten oosten van Demmeriksesluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F3 met de tekst "Wachtplaats sluis" (tweemaal).

113

Landgebonden wachtplaats met een lengte van 50 meter in beheer bij het waterschap aan de linkeroever van de Winkel in gemeente De Ronde Venen (ten noorden van Proostdijersluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F3 met de tekst "Wachtplaats sluis".

114

Niet landgebonden wachtplaats met een lengte van 80 meter in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de Winkel in gemeente De Ronde Venen (ten zuiden van Proostdijersluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F3 met de tekst "Wachtplaats sluis".

115

Niet landgebonden wachtplaats met een lengte van 40 meter in beheer bij de gemeente aan de rechteroever van de Bullewijk in gemeente Ouder-Amstel (oostzijde van Jan Benningbrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F3 met de tekst "Wachtplaats brug".

118

Landgebonden wachtplaats met een lengte van 50 meter in beheer bij de gemeente aan de rechteroever van de Winkel in gemeente De Ronde Venen (westzijde van Botsholsebrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F3 met de tekst "Wachtplaats brug".

119

Niet landgebonden wachtplaats met een lengte van 25 meter in beheer bij de gemeente aan de rechteroever van de Bullewijk in gemeente Ouder-Amstel (ten oosten van Kerkbrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F3 met de tekst "Wachtplaats brug".

121

Landgebonden wachtplaats met een lengte van 30 meter in beheer bij de gemeente aan de linkeroever van de Bullewijk in gemeente Ouder-Amstel (oosten van Kerkbrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Sport 3 x 24 uur".

123

Niet landgebonden wachtplaats met een lengte van 70 meter in beheer bij de gemeente aan de linkeroever van de Weespertrekvaart in gemeente Diemen (ten westen van Venserbrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F3 met de tekst "Wachtplaats brug" (tweemaal).

124

Niet landgebonden wachtplaats met een lengte van 30 meter in beheer bij de gemeente aan de rechteroever van de Weespertrekvaart in gemeente Diemen (ten noordwesten van Venserbrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "Wachtplaats brug".

125

Niet landgebonden wachtplaats met een lengte van 20 meter in beheer bij de gemeente aan de rechteroever van de Weespertrekvaart in gemeente Amsterdam (ten oosten van Omvalbrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F3 met de tekst "Wachtplaats brug" (tweemaal).

127

Landgebonden wachtplaats in beheer bij het Plas- of Recreatieschap aan de linkeroever van de Weersloot in gemeente Stichtse Vecht (Weersluis).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F4 met de tekst "Wachtplaats sluis".

135

Niet landgebonden wachtplaats met een lengte van 40 meter in beheer bij het waterschap aan de rechteroever van de Heinoomsvaart in gemeente Nieuwkoop (Westveensebrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7 en F3 met de tekst "Wachtplaats Westveensebrug".

156

Niet landgebonden wachtplaats met een lengte van 20 meter in beheer bij de gemeente aan de linkeroever van de Weespertrekvaart in gemeente Amsterdam (ten oosten van Omvalbrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F3 met de tekst "wachtplaats brug" (tweemaal).

190

Landgebonden afmeervoorziening met een lengte van 40 meter in beheer bij het Plas- of Recreatieschap aan de rechteroever van de Ringvaart Groot Mijdrecht in gemeente De Ronde Venen (ten noorden van Roerdompbrug).

Het bijbehorende BPR nummer(s) is/ zijn: E7, F2a en F4 met de tekst "40 m" en "Sport 3 x 24 uur". Daarnaast ook E7, F2a en F3 borden met de tekst "max. 2 uur".