Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Ondermandaatbesluit Heffingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit Heffingen
CiteertitelOndermandaatbesluit Heffingen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Ondermandaat van 1 september 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

30-12-2015

Waterschapsblad, 28-06-2016

B1601146
01-09-201131-12-2015nieuwe regeling

24-08-2011

Internet, 9 september 2011

B1102978

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Heffingen

ONDERMANDAATBESLUIT LID VAN DE DIRECTIERAAD VERANTWOORDELIJK VOOR ONDER ANDERE HANDHAVING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA VAN DIVERSE BEVOEGDHEDEN TER ZAKE VAN DE ZUIVERINGSHEFFING EN DE VERONTREINIGINGSHEFFING

HET LID VAN DE DIRECTIERAAD VERANTWOORDELIJK VOOR ONDER ANDERE HANDHAVING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

overwegende dat de ambtenaar belast met de heffing van waterschap Hollandse Delta (de Directeur van het SVHW) hem ter zake van de volgende bevoegdheden in de wet en regelgeving mandaat heeft verleend, met de mogelijkheid tot eenmalig ondermandaat:

 

 

 • art. 47, 49 en 50 Algemene Wet op de rijksbelastingen;

 • art. 128a van de Waterschapswet;

 • art. 7:5, tweede lid, van de Waterwet;

 • art. 6:12, tweede lid, van het Waterschapsbesluit;

 • art. 8, vierde tot en met achtste lid van de Verordening verontreinigingsheffing 2016;

 • art. 7, vierde tot en met achtste lid van de Verordening zuiveringsheffing 2016;

 • art. 9 van de Verordening verontreinigingsheffing 2016;

 • art. 8 van de Verordening zuiveringsheffing 2016;

 • art. 10, derde lid, van de Verordening verontreinigingsheffing 2016;

 • art. 9, derde lid, van de Verordening zuiveringsheffing 2016;

 • art. 11, derde en vijfde lid van de Verordening verontreinigingsheffing 2016;

 • art. 10, derde en vijfde lid van de Verordening zuiveringsheffing 2016;

 • art. 14, eerste lid van de Verordening verontreinigingsheffing 2016;

 • art. 13, eerste lid van de Verordening zuiveringsheffing 2016.

Ondermandaatbesluit Heffingen

Artikel I

 

Ondermandaat te verlenen voor de bevoegdheden tot meting, bemonstering en analyse die voortvloeien uit:

- Art. 47, 49 en 50 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen;

- Art. 128a van de Waterschapswet;

- Art. 7:5, tweede lid, van de Waterwet;

- Art. 6:12, tweede lid van het Waterschapsbesluit;

 

en

 

- Art. 8, vierde tot en met achtste lid, van de Verordening verontreinigingsheffing 2016;

- Art. 9 van de Verordening verontreinigingsheffing 2016;

- Art 10, derde lid, van de Verordening verontreinigingsheffing 2016;

- Art. 11, derde en vijfde lid, van de Verordening verontreinigingsheffing 2016;

 

en

 

- Art. 7, vierde tot en met achtste lid, van de Verordening zuiveringsheffing 2016;

- Art. 8 van de Verordening zuiveringsheffing 2016;

- Art. 9, derde lid, van de Verordening zuiveringsheffing 2016;

- Art. 10, derde en vijfde lid, van de Verordening zuiveringsheffing 2016;

- Art. 13, eerste lid van de Verordening zuiveringsheffing 2016;

 

Aan

- De medewerkers van de afdelingen Handhaving, Technisch Onderhoud,  Zuiveren, Beheer en Onderhoud en Vergunningverlening van waterschap Hollandse Delta ; alsmede aan

- de medewerkers van de afdeling Handhaving die in dienst zijn van waterschap Rivierenland en die tevens werkzaam zijn als onbezoldigd ambtenaar van waterschap Hollandse Delta;

 

Artikel II

Het nogmaals verlenen van ondermandaat op de hiervoor in ondermandaat verleende bevoegdheden is niet toegestaan.

Artikel III

Dit ondermandaat vervangt het ondermandaat van 1 september 2011.

Artikel IV  

Dit ondermandaat geldt voor het eerst ter zake van de Verordening zuiveringsheffing 2016 en de Verordening verontreinigingsheffing 2016 en tevens voor alle volgende verordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing die zullen gelden tot de intrekking van dit ondermandaat.

 

Artikel V  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.