Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Peilbesluit Alblasserwaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Rivierenland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Alblasserwaard
CiteertitelPeilbesluit Alblasserwaard
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmilieu – water
Externe bijlagenBijlage 1 Uitleg beslisregels Bijlage Kaart Alblasserwaard Bijlage Toelichting partiële herziening Bijlage 3 Inspraakverslag Bijlage 4 Kosteninschatting Bijlage 5a deel 1 rapport toelichting Bijlage 5b deel 2 rapport toelichting Bijlage 6 toelichting bijlagen 1-7 Bijlage 7 toelichting bijlagen 8-11 Toelichting besluit wijz. pb Alblasserwaard Toelichting besluit wijz. pb Albl MAT-zuid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet, art. 78
 2. Waterschapswet, art. 83
 3. Waterwet, art. 5.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-201613-07-2018wijziging toevoeging peilgebied, kaart

29-04-2016

wsb-2016-4305

201520818
10-07-201401-06-2016bijlage 2 (tabel en kaart peilbesluit Alblasserwaard: toevoeging peilgebied OVW074)

27-06-2014

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 2014, 4313

201406219
12-12-201310-07-2014bijlage 2 (tabel en kaart peilbesluit Alblasserwaard: wijziging waterpeilen in de peilgebieden NDW020, NDW021, OVW015 en toevoeging peilgebied NDW(Gebied A))

29-11-2013

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 2013, 3740

201315430
19-02-201012-12-2013nieuwe regeling

27-11-2009

diversen (oa. Kontakt Alblasserwaard 18-02-2010, Kontakt De Noord 17-02-2010)

200933926

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Alblasserwaard

Registratie nr.:  200933926

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 13-10-2009

gelet op het advies van de commissie Watersysteem, d.d. 10-11-2009;

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Waterschapswet en het algemeen reglement voor Waterschap Rivierenland;

Besluit
 • -

  In te stemmen met de waterpeilen zoals voorgesteld in het peilbesluit Alblasserwaard en aangegeven op de bijbehorende peilbesluitkaart (zie bijlage B2: kaart en tabel peilbesluit Alblasserwaard), inclusief de gewijzigde voorstellen naar aanleiding van de ter inzage legging.

 • -

  In te stemmen met de uit te voeren maatregelen om de gewenste peilen van het peilbesluit te kunnen handhaven.

 • -

  Een krediet van € 925.000,-- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de maatregelen om de genoemde waterpeilen te kunnen handhaven.

 • -

  Het peilbesluit na vaststelling ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland aan te bieden.

 

aldus besloten in de vergadering d.d. 27-11-2009

het algemeen bestuur voornoemd,

de secretaris-directeur,  drs. H.C. Jongmans.    

de voorzitter, ir. G.N. Kok.

 

Bijlage 2  

 

Nederwaard

Code peilgebied

Naam peilgebied

Zomerpeil (m NAP)

Winterpeil (m NAP)

NDW001

Laag-Blokland

-1,73

-1,83

NDW002

Gijbeland en Noordzijde Hofwegen

-2,01

-2,11

NDW003

Molenaarsgraaf en Giessen Oudebenedenkerk

-1,85

-1,95

NDW004

Giessendam

-1,75

-1,80

NDW005

Molenaarsgraaf Hoog

-1,75

-1,80

NDW006

Broek en Hei

-1,77

-1,87

NDW007

Klein Giessen

-1,74

-1,84

NDW008

Hazendonk

-1,78

-1,88

NDW009

Zuidzijde Hofwegen en Ruijbroek

-2,12

-2,22

NDW010

Brandwijk en Zevenhoven

-2,07

-2,17

NDW011

Langenbroek

-1,65 (min)

-1,45 (max)

NDW012

Eendenkooi Brandwijk Kooiplas

-1,50

-1,50

NDW013

Eendenkooi Brandwijk Bosgebied

-1,65

-1,80

NDW014

Bleskensgraaf Zuidzijde

-2,24

-2,34

NDW015

Bleskensgraaf Noordzijde

-2,21

-2,31

NDW016

Moeraszone Donkse Laagten

-2,25 (min)

-1,95 (max)

NDW017

Blauwgraslanden Bleskensgraaf

-2,00 (min)

-1,85 (max)

NDW019

Sliedrecht

-1,92

-1,92

NDW020

Sliedrecht Noord

-2,06

-2,16

NDW021

Sliedrecht West

-2,03

-2,03

NDW022

Wijngaarden

-2,26

-2,36

NDW023

Grote Nes

-1,62

-1,90

NDW024

Oud-Alblas Noordzijde

-2,25

-2,35

NDW025

Hei Oud-Alblas

-2,00

-2,10

NDW026

Eendenkooi Oud-Alblas Kooiplas

-1,30 (min)

-1,30 (max)

NDW027

Eendenkooi Oud-Alblas Grasland

-1,60 (min)

-1,45 (max)

NDW028

Eendenkooi Oud-Alblas Afvoersloot

-1,57 (min)

-1,57 (max)

NDW029

Papendrecht

-1,92

-1,92

NDW030

Vinkenpolder

-1,97

-1,97

NDW031

Oud-Alblas Zuidzijde

-2,15

-2,25

NDW032

Ruigenhil

-2,04

-2,04

NDW033

Kortland

-2,35

-2,45

NDW034

Blokweer

-2,07

-2,07

NDW035

Streefkerk Noord

-1,77

-1,82

NDW036

Streefkerk Zuid

-1,99

-2,04

NDW037

Kortenbroek

-1,70 (min)

-1,55 (max)

NDW038

Eendenkooi Streefkerk Kooiplas

-1,35 (min)

-1,20 (max)

NDW039

Eendenkooi Streefkerk Afvoersloot

-1,50 (min)

-1,35 (max)

NDW040

Graslandje Zijdebrug

-1,65 (min)

-1,45 (max)

NDW042

Hoenderstoep

-1,60

-1,65

NDW043

Nieuw-Lekkerland

-2,22

-2,12

NDW044

Nieuw-Lekkerland Noord

-2,10

-2,15

NDW045

Blauwgraslanden Zijdebrug

-1,95 (min)

-1,80 (max)

NDW047

Uitstekken Oost

-2,00 (min)

-1,90 (max)

NDW048

Uitstekken West

-2,00 (min)

-1,90 (max)

NDW049

Schenkeltje

-2,12 (min)

-1,97 (max)

NDW050

Souburg

-2,42

-2,42

NDW051

Schanspolder

-0,10

-0,10

NDW052

Papendrecht Hoog

+0,60 (min)

+0,70 (max)

NDW053

Streefkerk Noord

-1,99

-1,99

 

Boezems

Code peilgebied

Naam peilgebied

Zomerpeil (m NAP)

Winterpeil (m NAP)

NDW100

Lage boezem van de Nederwaard

-0,90 (-1,20 (min))

-0,90 (-0.80 (max))

NDW101

Hoge boezem van de Nederwaard

zie opm.1 (-1,20 (min))

zie opm.1 (+0,20 (max))

NDW102

Uitwateringskolk

nvt

nvt

NDW103

 

-2,10

-2,10

OVW200

Lage boezem van de Overwaard

-0,75 (-1,00 (min))

-0,75 (-0,25 (max))

OVW201

Hoge boezem van de Overwaard

-0,40 (min)

+0,90 (max)

opm.1) Boezempeil:

21 mrt - 21 jun: -0,40

21 jun - 15 nov: -0,60

15nov - 21 mrt: -0,80

 

Overwaard

Code peilgebied

Naam peilgebied

Zomerpeil (m NAP)

Winterpeil (m NAP)

OVW001

Bebouwd gebied Middelbroek, Ameide en Tienhoven (MAT)

-1,44

-1,44

OVW002

Middelbroek

-1,55

-1,65

OVW003

Meerkerk Noord

-1,42

-1,47

OVW004

Hoenderwiel

-1,50 (min)

-1,35 (max)

OVW005

Eendenkooi De Zouwe Kooiplas

-1,15 (min)

-1,15 (max)

OVW006

Eendenkooi De Zouwe Kooibos

-1,30 (min)

-1,15 (max)

OVW007

Botersloot

-1,74

-1,84

OVW008

Bloemendaal

-1,49

-1,59

OVW009

Meerkerk Zuid

-1,36

-1,41

OVW010

Put van Zessen

-1,00 (min)

-0,85 (max)

OVW011

Peilvak A Grote Put

-1,40 (min)

-1,25 (max)

OVW012

Peilvak B Weidestrook

-1,30 (min)

-1,15 (max)

OVW013

Noordzijde

-1,83

-1,93

OVW014

Noordeloos

-1,74

-1,84

OVW015

Nieuwendijk

-1,30

-1,30

OVW016

Eendenkooi Bassa

-1,55 (min)

-1,40 (max)

OVW017

Groote Waard

-1,83

-1,93

OVW018

Den Beemd

-1,60

-1,70

OVW019

Land van de Zes Molens

-1,46

-1,56

OVW020

Lutjeswaard

-1,67

-1,77

OVW021

Blokland

-1,13

-1,23

OVW022

Overkade

-1,20

-1,30

OVW023

Schotdeuren Arkel

-0,85

-0,90

OVW024

Schotdeuren Hoog

-0,65

-0,65

OVW025

Binnenkade

-1,05

-1,15

OVW025

Binnenkade

-1,05

-1,15

OVW026

Arkel Noord

-0,80

-0,80

OVW027

Arkel Zuid

-0,95

-0,95

OVW028

Oude Zederik

-0,20

-0,20

OVW029

Niemandshoek Noord

-1,40 (min)

-1,25 (max)

OVW030

Niemandshoek Noord (grenssloot)

-1,40

-1,50

OVW031

Niemandshoek Zuid

-1,27 (min)

-1,12 (max)

OVW032

Niemandshoek Zuid (grenssloot)

-1,40

-1,50

OVW033

Gorinchem

-1,15

-1,20

OVW034

Kasteel Schelluinen

-0,90

-0,90

OVW035

Zandkade

-1,05

-1,05

OVW036

Grootte Haar

-1,05

-1,05

OVW037

Lingewijk

-0,75

-0,75

OVW038

Benedenstad

+0,00

+0,00

OVW039

Plantsoen

-0,70

-0,70

OVW040

Giessen Nieuwkerk

-1,85

-1,95

OVW041

Giessen Nieuwkerk Zuid

-1,69

-1,79

OVW042

Giessenburcht

-1,43

-1,43

OVW043

Hardinxveld Noord

-1,25

-1,30

OVW043

Hardinxveld Noord

-1,25

-1,30

OVW044

Hardinxveld Zuid

-1,28

-1,33

OVW045

Puttenlanden

-1,55

-1,65

OVW046

Over- en Nederslingeland

-1,69

-1,79

OVW047

Nieuw Goudriaan

-1,70

-1,80

OVW048

De Hoogt

-1,60 (min)

-1,40 (max)

OVW049

Goudriaan

-1,49

-1,49

OVW050

Oud Goudriaan

-1,74

-1,84

OVW051

Smoutjesvlietlanden

-1,71 (min)

-1,61 (max)

OVW052

Langerak

-1,53

-1,63

OVW053

Langerak Noord

-1,34

-1,44

OVW054

Nieuwpoort Buitenhaven

+1,23

+1,23

OVW055

Nieuwpoort Noordoost

+0,87

+0,87

OVW056

Nieuwpoort Binnenhaven

-0,48

-0,48

OVW057

Nieuwpoort Zuidoost

-0,93

-0,93

OVW058

Peursum

-1,93

-2,03

OVW059

Hei

-1,50

-1,60

OVW060

Giessen Oudebovenkerk

-1,80

-1,90

OVW061

Broek

-1,45

-1,55

OVW062

Ottoland

-1,68

-1,78

OVW063

Liesveld

-1,71

-1,81

OVW064

Gelkenes Zuid

-1,64

-1,74

OVW065

Gelkenes Noord

-1,52

-1,57

OVW066

Gorzen West

+0,40

+0,40

OVW067

Gorzen Oost

-0,30 (min)

-0,15 (max)

OVW068

Klein Liesveld West

-0,65

-0,65

OVW069

Klein Liesveld Midden

-0,05

-0,05

OVW070

Klein Liesveld Oost

-0,50

-0,50

OVW071

Nieuwpoort West

-1,35

-1,35

OVW072

Meenten

-1,75 (min)

-1,60 (max)

OVW073

Peulen

+0,70 (min)

+1,00 (max)

OVW074

Bebouwd gebied Middelbroek, Ameide en Tienhoven zuid (MAT-zuid)

-1,51

-1,51

 

Bijlagen  

Bijlage 1 Uitleg beslisregels

Bijlage Kaart Alblasserwaard

Bijlage 3 Inspraakverslag

Bijlage 4 Kosteninschatting

Bijlage 5a deel 1 rapport toelichting

Bijlage 5b deel 2 rapport toelichting

Bijlage 6 toelichting bijlagen 1-7

Bijlage 7 toelichting bijlagen 8-11

Bijlage Toelichting partiële herziening

Toelichting besluit wijz. pb Alblasserwaard

Toelichting besluit wijz. pb Albl MAT-zuid