Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Na herindeling Weert-Stramproy opnieuw vastgesteld voor de nieuwe gemeente Weert op 8-1-1998, bekendgemaakt op 15-4-1998 en inwerking getreden dag na bekendmaking (16-4-1998).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Gemeentewet, art. 149a
  3. Gemeentewet, art. 176

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-1998Nieuwe regeling

08-01-1998

Land van Weert, 15-04-1998

3rad9801.jan

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen.

De gemeenteraad van Weert;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

 

Gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

 

Overwegende dat het noodzakelijk kan zijn ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen.

Enig artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Weert van 26 september 1996 en opnieuw vastgesteld voor de nieuwe gemeente Weert in de openbare vergadering van 8 januari 1998.

de secretaris,

de voorzitter,