Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
WerkSaam Westfriesland

Aanwijzingsbesluit toezichthouders WerkSaam Westfriesland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkSaam Westfriesland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders WerkSaam Westfriesland
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders WerkSaam Westfriesland
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-201501-01-2015Onbekend

02-04-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders WerkSaam Westfriesland

 

 

 

Het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland besluit:

 • 1.

  de volgende functionarissen van WerkSaam Westfriesland:

  • a.

   Handhaver;

  • b.

   Sociaal Rechercheur;

  op grond van het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van 1 januari 2015 aan te wijzen als toezichthouder in alle gemeenten in de regio West-Friesland, belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Participatiewet, IOAZ, IOAZ en Bbz 2004.

 • 2.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en terugwerkende kracht heeft tot 1 januari 2015.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 2 april 2015.

 

 

De secretaris

M. Olierook

 

 

De voorzitter

A.J. de Jong