Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
WerkSaam Westfriesland

Functiehuis WerkSaam Westfriesland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkSaam Westfriesland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingFunctiehuis WerkSaam Westfriesland
CiteertitelFunctiehuis WerkSaam Westfriesland
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-2016Onbekend

11-03-2016

Blad gemeenschappelijke regeling

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Functiehuis WerkSaam Westfriesland

 

 

Functienummer

Functienaam

Functieschaal

01.01

Algemeen Directeur

16

01.02

Managementassistent

7

01.03

Communicatieadviseur

10

01.04

Webbeheerder

8

02.01

Manager Informatisering en Automatisering

12

02.02

Applicatiebeheerder

8

02.03

Senior applicatiebeheerder

9

02.05

Medewerker documentaire informatievoorziening

7

02.06

Informatiebeheerder

9

03.01

Manager Inkomen

13

03.02

Inkomensconsulent

8

03.03

Consulent BBZ

9

03.04

Senior medewerker terugvordering en verhaal

9

03.05

Medewerker terugvordering en verhaal

8

03.06

Medewerker uitkeringsadministratie

7

03.08

Intaker

9

03.09

Medewerker KCC

5

03.10

Teamleider inkomen

11

04.01

Manager arbeidsbemiddeling

14

04.02

Teamleider arbeidscoaches

11

04.03

Arbeidscoach

9

04.05

Coördinator MVO

10

04.06

Matchmaker

8

05.01

Manager leerwerkbedrijven & arbeidsontwikkeling

14

05.02

Bedrijfsleider

11

05.03

Teamleider LWB

8

05.04

Voorman

5

05.05

Meewerkend voorman

4

05.06

Hoofd magazijn

7

05.07

Medewerker technische dienst

5

05.08

Hoofd bedrijfsbureau

10

05.09

Administratief medewerker BB

6

05.10

Werkvoorbereider

8

05.11

Objectleider schoonmaak

5

05.12

Teamleider ontwikkelcoaches

11

05.13

Ontwikkelcoach

9

05.14

Facility manager

9

05.15

Trainer mobiliteitscentrum

7

06.01

Manager beleid & juridische zaken

13

06.02

Juridisch medewerker

10

06.03

Beleidsmedewerker

10

06.04

Kwaliteitsmedewerker

9

06.05

Handhaver

9

06.06

Sociaal rechercheur

9

06.07

KAM-adviseur

10

07.01

Manager planning & control

13

07.02

Hoofd financiële administratie

10

07.03

Coördinator salarisadministratie

8

07.04

Medewerker financiële administratie

7

07.05

Medewerker salarisadministratie

6

07.06

Medewerker interne controle

9

07.07

Coördinator financieel advies en interne controle

10

07.08

Medewerker financiële rapportages

9

08.01

Manager HR

13

08.02

HR adviseur

10

08.03

Medewerker personeelsadministratie

6

08.04

Ambtelijk secretaris OR

7

08.05

Opleiding- en Trainingscoördinator

9

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 11 maart 2016.

 

 

De voorzitter, A.J. de Jong

 

 

De directeur,M.J. Dölle