Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkendam

Besluit veergeld voetveer over het Steurgat 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit veergeld voetveer over het Steurgat 2011
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpArchief

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verenwet, art. 9, lid 3
  2. Verenwet, art. 9, lid 4
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011Nieuwe regeling

28-09-2010

Altena Nieuws, 02-12-2010

WE/19364

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit veergeld voetveer over het Steurgat 2011

 

Besluit veergeld Voetveer over het Steurgat 2011

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam

 

gelet op artikel 9, lid 3 en 4 van de Verenwet

 

besluit vast te stellen:

 De tarieven voor het voetveer over het Steurgat

 

Enkele overtochten                                                                         Tarief

  • 1.

    Personen van de leeftijd van 12 jaar of ouder met of zonder fiets € 0,75

  • 2.

    Kinderen boven 4 en beneden 12 jaar (kinderen van 4 jaar en daar beneden zijn vrijgesteld) met of zonder fiets € 0,75

 

Bovenstaand tarieven gelden voor de op de dienstregeling aangegeven diensten.

Betaling ineens voor heen en terug op dezelfde dag is niet geoorloofd.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 28 september 2010.

 

Burgemeester en wethouders van Werkendam,

de secretaris,                            de burgemeester,

 

 

drs. H.A. Koenen                    mw. drs. C.G.J. Breuer