Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkendam

Besluit veergeld voetveer Werkendam-Hardinxveld-Giessendam v.v. 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit veergeld voetveer Werkendam-Hardinxveld-Giessendam v.v. 2011
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verenwet, art. 9, lid 3
 2. Verenwet, art. 9, lid 4
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011Nieuwe regeling

28-09-2010

Altena Nieuws, 02-12-2010

WE/19364

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit veergeld voetveer Werkendam-Hardinxveld-Giessendam v.v. 2011

Besluit veergeld Voetveer Werkendam Hardinxveld-Giessendam v.v. 2011

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam;

gelet op artikel 9, lid 3 en 4 van de Verenwet;

besluit vast te stellen:De tarieven voor het voetveer Werkendam Hardinxveld-Giessendam v.v.

 

Enkele overtochten                                                                         Tarief

 • 1.

  Personen van de leeftijd van 12 jaar of ouder met of zonder fiets € 1,40

 • 2.

  Kinderen boven 4 en beneden 12 jaar (kinderen van 4 jaar en daar beneden zijn vrijgesteld) met of zonder fiets € 0,90

 • 6.

  Personen met bromfiets, snorfiets, motorfiets of fiets met aanhanger € 1,50

 

10-overtochten

 • 4.

  Kaart voor 10 overtochten voor personen met of zonder fiets €   8,90

 • 5.

  Kaart voor 10 overtochten voor personen met bromfiets, snorfiets, motorfiets of fiets met aanhanger € 10,50

 

Maandabonnementenvoorscholieren

 • 6.

  Maandabonnement voor leerlingen van een inrichting voor lager, middelbaar of voorbereidend hoger onder-wijs, met of zonder fiets, fiets met aanhanger, bromfiets, snorfiets of motorfiets € 11,55

 

Bovenstaande tarieven gelden voor de op de dienstregeling aangegeven diensten.

Betaling ineens voor heen en terug op dezelfde dag is niet geoorloofd.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 28 september 2010.

Burgemeester en wethouders van Werkendam,

 

de secretaris,                            de burgemeester,

 

drs. H.A. Koenen                    mw. drs. C.G.J. Breuer