Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Ondermandaatbesluit 2020 Teamleider/coach team Werk en Ontwikkeling gemeente Westerkwartier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit 2020 Teamleider/coach team Werk en Ontwikkeling gemeente Westerkwartier
CiteertitelOndermandaatbesluit 2020 Teamleider/coach team Werk en Ontwikkeling gemeente Westerkwartier
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 170 van de Gemeentewet
 3. titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/621038/CVDR621038_3.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-202001-11-2019Nieuwe regeling

08-01-2020

gmb-2020-6947

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit 2020 Teamleider/coach team Werk en Ontwikkeling gemeente Westerkwartier

 

 

 

 

 • A.

  Hierbij verleen ik, M.E. Mulderij, teamleider/coach van het team Werk en Ontwikkeling, gelet op het Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019 en de door de gemeentesecretaris/algemeen directeur op 8 januari 2020 verleende goedkeuring, schriftelijk ondermandaat van alle bevoegdheden die aan mij zijn gemandateerd en voor zover deze tot het takenpakket van de betreffende medewerker behoren aan:

 •  

  • 1.

   de trajectbegeleiders;

  • 2.

   de leerplichtambtenaren.

 •  

 • B.

  Dit besluit tot verlening van ondermandaat treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking van het besluit.

 •  

 • C.

  Dit besluit werkt terug tot en met 1 november 2019.

 

Leek, d.d. 8 januari 2020

M.E. Mulderij

Teamleider/coach Werk en Ontwikkeling