Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Ondermandaatbesluit 2020 teamleider/coach team Inwonerszaken gemeente Westerkwartier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit 2020 teamleider/coach team Inwonerszaken gemeente Westerkwartier
CiteertitelOndermandaatbesluit 2020 teamleider/coach team Inwonerszaken gemeente Westerkwartier
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 170 van de Gemeentewet
 3. titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/621038/CVDR621038_3.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2020Nieuw besluit

12-03-2020

gmb-2020-70314

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit 2020 teamleider/coach team Inwonerszaken gemeente Westerkwartier

 

 

 • A.

  Hierbij verleen ik, C. Huizing, teamleider/coach van het team Inwonerszaken, gelet op het Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019 en de door de gemeentesecretaris/algemeen directeur op 11 maart 2020 verleende goedkeuring, ondermandaat van alle bevoegdheden die aan mij zijn gemandateerd aan:

 •  

  • 1.

   de beleidsmedewerkers Inwonerszaken,

  • 2.

   de medewerkers Inwonerszaken; en

  • 3.

   de medewerkers begraafplaatsen;

 •  

 • dit voor zover de betreffende bevoegdheden tot hun takenpakket behoren maar met uitzondering van besluiten op bezwaar;

 •  

 • B.

  Dit besluit tot verlening van ondermandaat treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking van het besluit.

 •  

 • C.

  Gelijktijdig met het inwerkingtreding van dit besluit wordt het Ondermandaatbesluit 2019 teamleider/coach van het team Inwonerszaken gemeente Westerkwartier ingetrokken.

Leek, 12 maart 2020

C. Huizing

Teamleider/coach team Inwonerszaken