Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Ondermandaatbesluit 2021 teamleider/coach team Kwaliteitszorg gemeente Westerkwartier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit 2021 teamleider/coach team Kwaliteitszorg gemeente Westerkwartier
CiteertitelOndermandaatbesluit 2021 teamleider/coach team Kwaliteitszorg gemeente Westerkwartier
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 170 van de Gemeentewet
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/621038/CVDR621038_3.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-202101-10-2020Nieuwe regeling

04-02-2021

gmb-2021-43213

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit 2021 teamleider/coach team Kwaliteitszorg gemeente Westerkwartier

 

 

 • A.

  Hierbij verleen ik, M.Y. van der Veen, teamleider/coach van Kwaliteitszorg, gelet op het Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019 en de door de gemeentesecretaris/algemeen directeur op 3 februari 2021 verleende goedkeuring, schriftelijk ondermandaat van alle bevoegdheden die aan mij zijn gemandateerd - dit met uitzondering van de gunning van leveringen en diensten - en voor zover deze tot het takenpakket van de betreffende medewerker behoren aan de:

   

  • 1.

   medewerker kwaliteitszorg,

  • dit met uitzondering van het nemen van besluit op klachten waarbij sprake is van gegrondheid van klachten;

  • 2.

   adviseur gegevensbescherming;

  • 3.

   medewerker privacy beheer;

  • 4.

   concerncontroller;

  • 5.

   controller;

  • 6.

   adviseur Informatieveiligheid/CISO.

 

 • B.

  Dit besluit tot verlening van ondermandaat treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking van het besluit.

 

 • C.

  Dit besluit werkt terug tot en met 1 oktober 2020.

 

Zuidhorn, d.d. 4 februari 2021

M.Y. van der Veen

Teamleider/coach team Kwaliteitszorg