Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Ondermandaatbesluit 2021 teamleider/coach team Vastgoed en Grondzaken gemeente Westerkwartier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit 2021 teamleider/coach team Vastgoed en Grondzaken gemeente Westerkwartier
CiteertitelOndermandaatbesluit 2021 teamleider/coach team Vastgoed en Grondzaken gemeente Westerkwartier
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 170 van de Gemeentewet
 3. artikel 171 van de Gemeentewet
 4. titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/621038/CVDR621038_3.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-202101-09-2020nieuwe regeling

16-03-2021

gmb-2021-86325

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit 2021 teamleider/coach team Vastgoed en Grondzaken gemeente Westerkwartier

 

 

 • A.

  Hierbij verleen ik, R. Antonides, teamleider/coach van het team Vastgoed en Grondzaken, gelet op het Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019 en de door de gemeentesecretaris/algemeen directeur op 1 mei 2019 verleende goedkeuring, schriftelijk ondermandaat van alle bevoegdheden die aan mij zijn gemandateerd aan:

  • 1.

   de planeconoom A;

  • 2.

   de vastgoed adviseur A+B;

  • 3.

   de bouwkundig specialist;

  • 4.

   de beleidsmedewerker grondzaken;

  • 5.

   de juridisch medewerker;

  • 6.

   de beleidsmedewerker sportaccommodaties;

  • 7.

   de (administratief) medewerker grondzaken;

  • 8.

   de medewerker financiën;

 • .

  dit voor zover de betreffende bevoegdheden tot hun takenpakket of met de teamleider afgesproken taakinvulling behoren, maar met uitzondering van:

  • a.

   de optieverstrekking, het besluiten tot verkoop / het sluiten van verkoopovereenkomsten van bouwkavels voor woningbouw en bedrijventerreinen;

  • b.

   het sluiten van verkoopovereenkomsten van gemeentelijke gebouwen;

  • c.

   het sluiten van meerjarige huurovereenkomsten van vastgoed;

  • d.

   het vertrekken van opdrachten > € 10.000,-. (zoals bouwkundig onderhoud, nieuwbouwprojecten etc.).

 

 • B.

  Dit besluit tot verlening van ondermandaat treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking van het besluit.

 

 • C.

  Dit besluit werkt terug tot 1 september 2020.

 

 • D.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit wordt het Ondermandaatbesluit 2019 teamleider/coach team Vastgoed en Grondzakengemeente Westerkwartier ingetrokken.

 

 

Zuidhorn, d.d. 16 maart 2021

R. Antonides

Teamleider/-coach team

Vastgoed en Grondzaken