Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerkwartier

Ondermandaatbesluit 2019 (2) teamleider/coach team Juridische Zaken gemeente Westerkwartier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterkwartier
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit 2019 (2) teamleider/coach team Juridische Zaken gemeente Westerkwartier
CiteertitelOndermandaatbesluit 2019 (2) teamleider/coach team Juridische Zaken gemeente Westerkwartier
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 170 van de Gemeentewet
 3. titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerkwartier/CVDR621038/CVDR621038_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-2019Nieuw besluit

26-09-2019

gmb-2019-239147

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit 2019 (2) teamleider/coach team Juridische Zaken gemeente Westerkwartier

 

 

 

 • A.

  Hierbij verleen ik, E.E. Slager, teamleider/coach van het team Juridische Zaken, gelet op het Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019 en de door de gemeentesecretaris/algemeen directeur op 24 september 2019 verleende goedkeuring, ondermandaat van alle bevoegdheden die aan mij zijn gemandateerd aan:

  • 1.

   de adviseurs juridische zaken A en B;

 • dit voor zover de betreffende bevoegdheden tot hun takenpakket behoren maar met uitzondering van besluiten op bezwaar;

   

  • 2.

   de adviseur claimbeoordeling;

 • dit voor zover de betreffende bevoegdheden tot zijn takenpakket behoren maar met uitzondering van:

  • a.

   het afsluiten of wijzigen van verzekeringen of dekkingen met een premieverhoging van € 1.500 of meer exclusief assurantiebelasting per jaar;

  • b.

   het aanstellen van schade-experts boven een bedrag van € 1.500 voor de vaststelling van de omvang van schades.

  • c.

   het inschakelen van derden voor het verhaal van schades anders dan op basis van no-cure, no pay.

 •  

 • B.

  Dit besluit tot verlening van ondermandaat treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking van het besluit.

 •  

 • C.

  Gelijktijdig met het inwerkingtreding van dit besluit wordt het Ondermandaatbesluit 2019 teamleider/coach team Juridische Zaken gemeente Westerkwartier ingetrokken.

 

Grootegast, d.d. 26 september 2019

E.E. Slager

Teamleider/coach team Juridische Zaken