Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid
CiteertitelMandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 61 van de Wet veiligheidsregio’s
 3. artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 4. artikel 92 van de Woningwet
 5. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerwolde/CVDR610186/CVDR610186_1.html
 6. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-08-201801-01-2018Nieuwe regeling

07-08-2018

gmb-2018-174652

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde,

 

gelet op:

 • -

  de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen;

 • -

  artikel 10:3 e.v. Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 61, lid 3 Wet veiligheidsregio’s;

 • -

  artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  artikel 92 Woningwet;

 • -

  artikel 6:2 (Model) Algemene Plaatselijke Verordening;

 • -

  titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht,

BESLUIT:

 • I.

  de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften, gesteld bij of krachtens:

   

  • Algemene Plaatselijke Verordening;

  • Milieuwetgeving;

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • Wet veiligheidsregio’s;

  • Woningwetgeving,

 •  

  te mandateren aan de Regionaal Commandant Brandweer van Veiligheidsregio Groningen;

   

 • II.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 7 augustus 2018

de burgemeester,

mr. L.J.Klaassen

de secretaris

mr. J.Wibiër