Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Aanwijzingsbesluit gebieden artikel 2:48a (lachgasverbod) APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gebieden artikel 2:48a (lachgasverbod) APV
CiteertitelAanwijzingsbesluit gebieden artikel 2:48a (lachgasverbod) APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenOverzichtskaart Putte - locaties lachgasverbod Overzichtkaart Ossendrecht - locatie lachgasverbod Overzichtkaart Hoogerheide - locaties lachgasverb.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Aanwijzingsbesluit op basis van artikel 2:48a uit de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Woensdrecht 2020

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://www.woensdrecht.nl/apv

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-2020Aanwijzingsbesluit

06-10-2020

gmb-2020-267925

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gebieden artikel 2:48a (lachgasverbod) APV

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht, in vergadering bijeen op 6 oktober 2020;

 

overwegende dat:

 

 • het gebruik van lachgas, en handelingen die daarmee gepaard gaan, op bepaalde plekken een nadelig effect heeft op de openbare orde en het woon- en leefklimaat;

 • in samenwerking met de politie deze plekken in beeld zijn gebracht;

 • het aanbeveling verdient om voor deze plekken het gebruik, voorbereidingen daartoe en het bezit van lachgas te verbieden;

 

gelet op artikel 2:48a van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 

besluit:

 

De volgende plaatsen aan te wijzen waar het verboden is om distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben:

 

Putte:

 • Parkeerterrein v.v. de Grenswachters

 • De voetbalkooi aan de Postbaan

 • De Eendenvijver aan de Beukendreef

 • De parkeerplaats achter Antwerpsestraat 34 (Kruidvat)

 • De Gloriette aan de Canadalaan 27

 

Hoogerheide:

 • Het parkeerterrein aan de Philomenahof e.o.

 • Het parkeerterrein aan de Sportlaan 4

 • Het parkeerterrein aan de Antwerpsestraatweg 100

 • Het parkeerterrein aan de Huijbergseweg 21

 • De carpoolplaats aan de Antwerpsestraatweg/N289

 

Ossendrecht:

 • Het veld aan de Kerkstraat/Eikelhof

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 oktober 2020,

burgemeester en wethouders van Woensdrecht,

de secretaris, de burgemeester,

A.P.E. Baart MBA Drs. J.J.C. Adriaansen