Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaanstad

Aanwijzingsbesluit toezichthouders van de Sector Handhaving, de Brandweer Zaanstad en de Provincie Noord-Holland als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaanstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders van de Sector Handhaving, de Brandweer Zaanstad en de Provincie Noord-Holland als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpdiensten, ambtelijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet, de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de Wet op de Kansspelen, de Monumentenwet, de verordeningen van de gemeente Zaanstad, de Brandweerwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-201028-11-2017inwerkingtreding op 1 oktober 2010 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en het Gebruiksbesluit

24-08-2010

Gemeenteblad 2010, nr. 69, d.d. 31-08-2010

Z/2010/290578, d.d. 18-08-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders van de Sector Handhaving, de Brandweer Zaanstad en de Provincie Noord-Holland als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

 

Gelet op afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Gelet op artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Besluiten:

 

I. De junior inspecteurs handhaving (325.600.200.051), de medior inspecteurs handhaving (325.600.200.061), de senior inspecteurs handhaving (325.600.200.071) en de juridisch beleidsmedewerkers (325.600.200.071) bij de afdeling Milieu- en Gebruikstoezicht aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet, de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de Wet op de Kansspelen, de Monumentenwet, en de verordeningen van de gemeente Zaanstad;

II. De medewerkers Handhaving A (325.600.300.041), de medewerkers Handhaving B (325.600.300.021), de medewerker Handhaving Markten en Kermissen A (325.600.300.051) en de medewerkers Handhaving Markten en kermissen B werkzaam bij de afdeling Straattoezicht aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de verordeningen van de gemeente Zaanstad;

III. De adviseur milieu- en bouwvergunningen (200.500.100.115), medewerker bouwvergunningen (200.500.100.112), Beleidsmedewerker Proactie en Preventie (200.500.100.116), Sr. Medewerker Gebruiksvergunningen (200.500.100.211) en de medewerkers Gebruiksvergunningen (200.500.100.212) van de Brandweer Zaanstad aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Woningwet voor zover betrekking hebbend op de regels met betrekking tot de brandveiligheid en de Brandweerwet;

IV. De inspecteurs van de provincie Noord-Holland met de kwalificatie voor het Besluit Risico's en Zware Ongevallen inrichtingen (verder BRZO) aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer om de bedrijfscontroles bij de BRZO bedrijven uit te voeren binnen de gemeente Zaanstad;

V. Het besluit van 5 februari 2002, registratie nr. 3077, 19 november 2002, registratie nr. 28039 en het besluit van 1 april 2008, registratie nr. 19766 worden hierbij ingetrokken;

VI. Dit besluit zal worden bekendgemaakt in het Zaanstad Journaal van het huis-aan huisblad en in het gemeenteblad.