Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaanstad

Aanwijzing gebied waar alcohol op de openbare weg verboden is

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaanstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing gebied waar alcohol op de openbare weg verboden is
Citeertitelaanwijzing gebied waar alcohol op de openbare weg verboden is
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpalcoholvrije zone

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Onbekend
 2. Algemene plaatselijke verordening 2:48
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Onbekend

11-01-2010

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing gebied waar alcohol op de openbare weg verboden is

 

Op grond van artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening binnen de buurten Willis en Noorderhoofdbuurt het volgende gebied aan te wijzen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

 • ·

  ten noorden van de Wilhelminastraat te Krommenie

 • ·

  ten oosten van de Durgsloot vanaf de Snuiverstraat t/m de Weidehommel te Krommenie

 • ·

  ten zuiden van de Weidehommel te Krommenie

 • ·

  ten westen van de Nauernaschevaart (Noordervaartdijk) te Krommenie

één en ander zoals op de bij dit besluit behorende kaart is aangegeven.