Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaanstad

Aanwijzingsbesluit zoals genoemd in artikel 5:6 Algemene Plaatselijke Verordening (Apv, langparkeren "kampeermiddelen")

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaanstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit zoals genoemd in artikel 5:6 Algemene Plaatselijke Verordening (Apv, langparkeren "kampeermiddelen")
CiteertitelAanwijzingsbesluit zoals genoemd in artikel 5:6 Algemene Plaatselijke Verordening (Apv, langparkeren "kampeermiddelen")
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2009Onbekend

16-06-2009

Gemeenteblad 2009, nummer 72

Z/2009/44958

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit zoals genoemd in artikel 5:6 Algemene Plaatselijke Verordening (Apv, langparkeren "kampeermiddelen")

 

 

 

  • 1.

    Alle gebieden, zoals op de bij dit besluit behorende tekening rood omlijnd zijn aangegeven, aan te wijzen, waar het verboden is een voertuig voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden te gebruiken en langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben. Dat geldt niet voor de op deze tekening in groene kleur aangegeven industrieterreinen.