Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Geurverordening gemeente Zaltbommel 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGeurverordening gemeente Zaltbommel 2010
CiteertitelGeurverordening gemeente Zaltbommel 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen20090439, Zaltbommel, rapport gebiedsvisie, definitief04 Bijlage 1 - Achtergrondbelasting huidige situatie - A0 Bijlage 2 - Achtergrondbelasting toekomstige situatie - A0 Bijlage 3 - Voorgrondbelasting huidige situatie - A0 Bijlage 4 - Voorgrondbelasting toekomstige situatie - A0 Bijlage 5 - Vaste afstanden rondom alle bouwblokken - A0 Bijlage 6 - Maasdijk 124 - voorgrondbelasting toekomst - A4 Bijlage 7 - Leuvensveldseweg 1 - voorgrondbelasting toekomst - A4 Bijlage 8 - Leuvensveldseweg 1 - vaste afstanden huidig - A4 Bijlage 9 - Leuvensveldseweg 1 - vaste afstanden toekomst - A4 Bijlage 10 - Molensteeg 30 - voorgrondbelasting toekomst - A4 Bijlage 11 - Molensteeg 30 - vaste afstanden huidig - A4 Bijlage 12 - Middelsteeg 5 - voorgrondbelasting huidig - A4 Bijlage 13 - Middelstraat 1 - voorgrondbelasting huidig - A4 Bijlage 14 - Middelstraat 2 - voorgrondbelasting toekomst - A4 Bijlage 15 - Kolkweg 7 - voorgrondbelasting huidig - A4 Bijlage 16 - Peperstraat 39 - voorgrondbelasting toekomst - A4 Bijlage 17 - Broekheuvelstraat 1b - voorgrondbelasting toekomst - A4 Bijlage 18 - Broekheuvelstraat 1b - vaste afstanden huidig - A4 Bijlage 19 - Broekheuvelstraat 1b - vaste afstanden toekomst - A4 Bijlage 20 - Middelsteeg 5 - voorgrondbelasting huidig - A4 Bijlage 21 - Middelstraat 1 - voorgrondbelasting huidig - A4 Bijlage 22 - Middelstraat 2 - voorgrondbelasting toekomst - A4 Bijlage 23 - Vaste afstanden rondom bouwblokken 31 veehouderijen - A0 Bijlage 24 - Analyse vaste afstanden 31 veehouderijen Bijlage 25 - Bouwblokgrootte versus geuremissie 20090439, Zaltbommel, rapport gebiedsvisie, aanvulling03 Bijlage A1 - Steenweg 3 - voorgrondbelasting huidig - A4 Bijlage A2 - Viaductweg 3 - voorgrondbelasting huidig - A4 Bijlage A3 - Viaductweg 3 - voorgrondbelasting toekomst - A4 Bijlage A4 - Steenweg 3 en Viaductweg 3 - vaste afstanden toekomst - A4 Kaart behorende bij geurverordening gemeente Zaltbommel Rapport geur onderbouwing bij verordening tot wijziging van de Geurverordening 2010

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, art. 6

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2012art. 10a, art. 10b, art. 10c, art. 12, Bijlage - Kaart behorende bij de geurverordening gemeente Zaltbommel, Rapport geur onderbouwing bij verordening tot wijziging van de Geurverordening 2010

13-09-2012

Gemeenteblad 2012, week 38

Onbekend
19-01-201001-10-2012Nieuwe regeling

14-01-2010

Gemeenteblad 2010, 5.1

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Geurverordening gemeente Zaltbommel 2010

De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2009;gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

 

b e s l u i t :

 

1. De Geurverordening en Gebiedsvisie 2009 gewijzigd vast te stellen met inbegrip van het, van het besluit deel uitmakende, inspraakverslag Gebiedsvisie en Geurverordening;

2. Op de wijziging (aanvulling) ten behoeve van het perceel Steenweg 4 te Bruchem geen inspraak te laten plaatsvinden;

3. te verklaren het eerder genomen aanhoudingsbesluit d.d. 23 april 2009 in te trekken.

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijving

De begrippen die in deze verordening worden gehanteerd zijn gelijk aan de overeenkomende begrippen in de Wet geurhinder en veehouderij en de bijbehorende uitvoeringsregeling (Regeling geurhinder en veehouderij).

Artikel 2 Wettelijke grondslag

Deze verordening is opgesteld op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij. Hierbij is rekening gehouden met de voorwaarden uit de artikelen 8 en 9 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Hoofdstuk 2 HET WIJZIGEN VAN GEURNORMEN VAN GEBIEDEN

Artikel 3 Wijzigen geurnorm nieuwbouwplan Prins Hendrikstraat te Aalst

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart behorende bij de geurverordening gemeente Zaltbommel d.d. 28-09-2009. Het gebied is op de kaart paars gekleurd. In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder c Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (2,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 2,5 ouE/m3.

Artikel 4 Wijzigen geurnorm nieuwbouwplan Weitjes te Brakel

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart behorende bij de geurverordening gemeente Zaltbommel d.d. 28-09-2009. Het gebied is op de kaart blauw gekleurd. In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder c Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (2,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 4,0 ouE/m3.

Artikel 5 Wijzigen geurnorm nieuwbouwplan Krangstraat 4 te Zaltbommel

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart behorende bij de geurverordening gemeente Zaltbommel d.d. 28-09-2009. Het gebied is op de kaart blauw gekleurd. In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder c Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (2,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 4,0 ouE/m3.

Artikel 6 Wijzigen geurnorm nieuwbouwplan Peperstraat 35 (Gemeentewerf)

De deelgebieden waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart behorende bij de geurverordening gemeente Zaltbommel d.d. 28-09-2009. Het gebied is op de kaart blauw gekleurd. In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder c Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (2,0 ouE/m3) is voor het gebied als waarde van toepassing 4,0 ouE/m3.

Artikel 7 Wijzigen geurnorm nieuwbouwplan Kerkstraat 1 te Bruchem

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart behorende bij de geurverordening gemeente Zaltbommel d.d. 28-09-2009. Het gebied is op de kaart groen gekleurd. In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder c Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (2,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 3,0 ouE/m3.

Artikel 8 Wijzigen geurnorm nieuwbouwplan Broekheuvelstraat 1a te Bruchem

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart behorende bij de geurverordening gemeente Zaltbommel d.d. 28-09-2009. Het gebied is op de kaart rood gekleurd. In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder c Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (2,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 6,0 ouE/m3.

Artikel 9 Wijzigen geurnorm nieuwbouwplan Nieuwe Tijningen te Zaltbommel

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart behorende bij de geurverordening gemeente Zaltbommel d.d. 28-09-2009. Het gebied is op de kaart lila en rood gekleurd. In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder c Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (2,0 ouE/m3) is voor het lila gekleurde gebied als waarde van toepassing 4,5 ouE/m3 en voor het rood gekleurde gebied als waarde van toepassing 6,0 ouE/m3.

Artikel 10 Wijzigen geurnorm nieuwbouwplan Steenweg 4 te Bruchem

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart behorende bij de geurverordening gemeente Zaltbommel d.d. 28-09-2009. Het gebied is op de kaart geel gekleurd. In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder d Wgv voor een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom (8,0 ouE/m3) is voor dit gebied als waarde van toepassing 20,0 ouE/m3.

Artikel 10a Wijzigen geurnorm nieuwbouwplan Middelkampseweg 1 (Park Waelstroom) in Gameren

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart behorende bij de aanpassing van de geurverordening gemeente Zaltbommel met datum 20 april 2012. Het gebied is op de kaart lila en rood gekleurd. In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder c Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (2,0 ouE/m³) is voor het lila gekleurde gebied als waarde van toepassing 4,5 ouE/m³ en voor het rood gekleurde gebied als waarde van toepassing 6,0 ouE/m³).

Artikel 10b Wijzigen geurnorm nieuwbouwplan Schoolstraat-Oost in Gameren

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart behorende bij de aanpassing van de geurverordening gemeente Zaltbommel met datum 20 april 2012. Het gebied is op de kaart groen gekleurd. In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder c Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (2,0 ouE/m³) is voor dit gebied als waarde van toepassing 3,0 ouE/m³).

Artikel 10c Wijzigen geurnorm nieuwbouwplan Schoolstraat / Ouwelsestraat in Gameren

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart behorende bij de aanpassing van de geurverordening gemeente Zaltbommel met datum 20 april 2012. Het gebied is op de kaart groen gekleurd. In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder c Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (2,0 ouE/m³) is voor dit gebied als waarde van toepassing 3,0 ouE/m³).

Artikel 11 Wijzigen afstanden gehele grondgebied gemeente Zaltbommel

Het gebied waarop dit artikel betrekking heeft betreft het gehele grondgebied van de gemeente Zaltbommel. In afwijking van de waarde (de afstand), genoemd in artikel 4, eerste lid onder a Wet geurhinder en veehouderij voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (100 meter) is als waarde (afstand) van toepassing 50 meter.

Hoofdstuk 3 MOTIVERING

Artikel 12 Motivering

Voor de onderbouwing en motivering van deze verordening verwijzen wij naar het rapport ‘Gebiedsvisie Zaltbommel, onderbouwing verordening op grond van de Wet geurhinder en veehouderij’, De Roever Milieuadvisering, 9 november 2009, nummer 20090439/D02/CH, de aanvulling Gebiedsvisie Zaltbommel, De Roever Milieuadvisering, 29 november 2009, nummer 20090439, aanv/D01 en de ‘Onderbouwing wijziging verordening ogv, De Roever Milieuadvisering, 26 april 2012, nummer 2012-Zaltbommel-Wgv.

Hoofdstuk 4 INWERKINGTREDING

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking;

  • 2.

    De verordening kan worden aangehaald als “Geurverordening gemeente Zaltbommel 2010”.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in

zijn vergadering van donderdag 14 januari 2010

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

drs. M.S.P. Muurling

de voorzitter,

A.van den Bosch