Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Besluit inrichting warenmarkten Zaltbommel 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit inrichting warenmarkten Zaltbommel 2014
CiteertitelBesluit inrichting warenmarkten Zaltbommel 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de warenmarkten voor Zaltbommel 2010, art. 2, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regeling

29-10-2013

Gemeenteblad 2013, week 50

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit inrichting warenmarkten Zaltbommel 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Marktverordening Zaltbommel 2010

b e s l u i t e n :

 

 

 • I.

  overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen vast te stellen de locaties van de zaterdag- en dinsdagmarkt, het aantal standplaatsen, de afmetingen van de standplaatsen, de opstelling en indeling van de markten en de locaties waar het verboden of toegestaan is om een voertuig of aanhangwagen op het marktterrein bij de standplaats aanwezig te hebben;

 • II.

  het besluit inrichting warenmarkten Zaltbommel, vastgesteld in de vergadering van 5 april 2011, in te trekken met ingang van de onder III genoemde datum;

 • III.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2014;

 • IV.

  te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als: Besluit inrichting warenmarkten Zaltbommel 2014.

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel

in de vergadering van 29 oktober 2013.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL

de secretaris,

de burgemeester, 

drs. L.H. Derksen

A.van den Bosch

BIJLAGEN behorend bij het Besluit inrichting warenmarkten Zaltbommel 2014

Bijlage 1: opstelling en indeling dinsdagmarkt

Bijlage 2: opstelling en indeling zaterdagmarkt

Bijlage 3: standplaatsen dinsdagmarkt en zaterdagmarkt

 

 

TOELICHTING

Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de Verordening op de warenmarkten voor de gemeente Zaltbommel 2011 (hierna: de marktverordening). Op de bij dit besluit behorende bijlagen zijn weergegeven:

 • ·

  de locaties van de dinsdagmarkt en zaterdagmarkt en de opstelling en indeling van die markten (bijlagen 1 en 2);

 • ·

  een overzicht met het aantal standplaatsen, de afmetingen van de standplaatsen (in strekkende meters) en de locaties waar het verboden of toegestaan is om een auto op het marktterrein c.q. bij de standplaats aanwezig te hebben. Voor de goede orde wordt met ‘auto’ bedoeld: een voertuig of aanhanger. Voor de definitief van beide begrippen is aansluiting gezocht bij het bepaalde in artikel 1 van het RVV.

Bijlage 1 opstelling en indeling dinsdagmarkt

Bijlage 1

Bijlage 2 opstelling en indeling zaterdagmarkt

Bijlage 2

Bijlage 3 standplaatsen dinsdagmarkt en zaterdagmarkt

Bijlage 3